Přijímací řízení

Přijímací zkoušky

Odkaz pro přípravné kurzy: Přípravné kurzy 2018 - matematika

Ve školním roce 20018/19 otvíráme:

3 třídy obor Gymnázium  79-41-K/41
1 třída obor Gymnázium se sportovní přípravou 79-42-K/41
(sporty - atletika, basketbal, plavání, volejbal).

 

Odkaz pro stažení: FORMULÁŘE PŘIHLÁŠKY pro SŠ (NOVÉ)

1) Přijímací řízení pro obor Gymnázium 79-41-K/41

Přijímací zkoušky se konají formou písemného testu z ČJL a Ma v rámci přijjímacího řízení organizovaného MŠMT ČR.
Přihlášky ke studiu se podávají  do: 01. 03. 2018
Termín konání jednotných testů: 12. 04. 2018 (1.termín)
  16. 04. 2018 (2.termín)
Kritéria přijímacího řízení do oboru studia 79-41-K/41 pro šk.r. 2018/19
Den otevřených dveří: 02.12.2017 (SOBOTA) od 10.00 hodin
Přípravné kurzy z MATEMATIKY a ČESKÉHO JAZYKA. Začínáme Matematikou od 10.1.2018 - (bude ještě upřesněno).
 

 

2) Přijímací řízení pro obor Gymnázium se sport.přípravou 79-42-K/41

Kmenové sporty - atletika, basketbal, plavání, volejbal (ne jiné)
Přihlášky ke studiu - včetně lékařského potvrzení se podávají  do: 30.11.2017
Přijímací řízení má dvě části: 
1. talentová zkouška z příslušného  kmenového sportu: 11.01.2018. 
  náhradní termín 12.1.
2.Přijímací zkoušky se konají formou písemného testu z ČJL a Ma v rámci přijjímacího řízení organizovaného MŠMT ČR
Kritéria přijímacího řízení do oboru studia 79-42-K/41 pro šk.r. 2018/19
Den otevřených dveří 2.11.2017 od 17.00 hodin
 
Skladba jednotlivých talentových zkoušek podle sportů
Vzor vyplnění přihlášky s talentovou zkouškou
 
 Jednotná přijímací zkouška 2018 CERMAT