Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

22.října 2023  |  
Přípravné kurzy k přijímací zkouškám

Přípravné kurzy z matematiky i českého jazyka probíhají v 90 minutových blocích. Od 10.1. 2024 do 31.1.2024 probíhá pouze matematika, a to od 15.00 do 16.30 hod.

Od 21.2.2024 se blok matematiky střídá s českým jazykem (viz níže), a to v čase 15.00 až 16.30 hod. a 16.30 až 18.00 hod.  

INFORMACE k přípravnému kurzu z MATEMATIKY (vždy středy v 15.00 hod.)

DatumTéma:

10.1.2024 v 15.00 hod.

Číselné výrazy - desetinná čísla, počítání se zlomky, zaokrouhlování, druhá mocnina, odmocnina.
17.1.2024 v 15.00 hod.
Procenta, poměr, zvětšení, zmenšení, trojčlenka, měřítko
24.1.2024 v 15.00 hod.
Výrazy - mnohočleny max. 2. stupně, zápis textů pomocí výrazů, rozklad vytýkáním
31.1.2024 v 15.00 hod.
Lineární rovnice - řešení lineárních rovnic, sestavení rovnice ze zadaných údajů, výpočet neznámé ze vzorce
21.2.2024 v 15.00 hod.
Slovní úlohy
28.2.2024 v 16.30 hod.
Základy statistiky, kombinační úsudek v úlohách, tabulky, grafy, diagramy
6.3.2024 v 15.00 hod.
Výpočtová geometrie v rovině
13.3.2024 v 16.30 hod.
Výpočtová geometrie v prostoru
20.3.2024 v 15.00 hod.
Konstrukční úlohy - rozbor, náčrt, popis, diskuse počtu řešení
27.3.2024 v 16.30 hod.
Shrnutí

INFORMACE k přípravnému kurzu z  ČESKÉHO JAZYKA  

DatumTéma:
21.2.2024 v 16.30 hod.
Pravopis, slovní zásoba, tvoření slov
28.2.2024 v 15.00 hod.
Pravopis, komunikační a slohová výchova
6.3.2024 v 16.30 hod.
Pravopis, skladba
13.3.2024 v 15.00 hod.
Pravopis, tvarosloví
20.3. 2024 v 16.30 hod.
Pravopis, porozumění textu
27.3. 2024 v 15.00 hod.
Pravopis, literární teorie

Cena přípravných kurzů:

  • Matematika 10 lekcí 1600,- Kč
  • Český jazyk 6 lekcí 1000,- Kč

K přihlášení do kurzů vyplňte přihlášku na uvedeném odkazu:

Přihlášení do kurzu

Přihlášku potvrdíte platbou v hotovosti v termínu DNE OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ pro obor Gymnázium  79-41-K/41 v sobotu 2.12.2023 v 9.45 hod.  u hospodářky školy.

Mohlo by vás zajímat

5.prosince 2023

Týden exkurzí 2023/24

V listopadu 2023 na Gymnáziu Přípotoční proběhl Týden exkurzí, v rámci kterého naši studenti nahlédli do světa vědy, kultury, sportu aj.


Kalendář akcí

Dnes je 8. prosince 2023
a svátek má Květoslava.

Informace o škole

Základní informace

Název školy:Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337
Adresa:Přípotoční 1337/1a, Praha 10, 101 00
IČ:61385379
Ředitel školy:Mgr. Roman Vlček
E-mail:info@gsgpraha.cz
Web:https://www.gsgpraha.cz
ISDS:6svyfyt
Zřizovatel:Hlavní město Praha

Telefonní kontakty

Ředitel:(+420) 267 199 415
Kancelář:(+420) 267 199 425
Jídelna:(+420) 267 199 499

E-mailové kontakty

Ředitel:vlcek@gsgpraha.cz
Kancelář:info@gsgpraha.cz
Jídelna:jidelna@gsgpraha.cz

Mapa

Mapa