Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337

Přijímací řízení 2024/25

1.ledna 2024  |   Chci studovat  |  

Upozornění:  

  • Dne 1.1. 2024 bude přijata novela zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, týkající se přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání. 

Informace pro uchazeče a zákonné zástupce o přijímacím řízení na naši školu

Info k PZ 2024_25.pdf

Webové stránky pro přijímací řízení 2024/25 MŠMT ČR


Uvádíme jen základní informace pro přijímací řízení, které jsou jisté. Informace budou později upraveny dle citované novely o přijímacím řízení na střední školy.

Ve školním roce 2024/25 otvíráme:
4 třídy obor Gymnázium  79-41-K/41
1 třída obor Gymnázium se sportovní přípravou 79-42-K/41
(sporty - atletika, basketbal, plavání, volejbal).

 1) Přijímací řízení pro obor Gymnázium 79-41-K/41

Přijímací zkoušky se konají formou písemného testu z ČJL a Ma v rámci přijímacího řízení organizovaného MŠMT ČR.
Přihlášky ke studiu se podávají  do: -------
Termíny jednotné přijímací zkoušky: 12.dubna 2024 I. termín
15.dubna 2024 II. termín

Den otevřených dveří (DOD) pro obor 79-41-K/41 GYMNÁZIUM: 2.prosince 2023:  10.00 hod. -12.00 hod.

Přípravné kurzy z MATEMATIKY a ČESKÉHO JAZYKA. Začínáme Matematikou od 10.1.2024

Kritéria přijímacího řízení pro šk. r. 2024/25 do oboru Gymnázium 79-41-K/41

Kritéria Gymnázium.pdf

Počty bodů získaných posledním přijatým uchazečem  v JPZ:

Přijímací řízení 2023/24:  Matematika 35 bodů, český jazyk 38 bodů

Přijímací řízení 2022/23: Matematika 33 bodů, český jazyk 35 bodů

Přijímací řízení 2021/22: Matematika 30 bodů, český jazyk 40 bodů

Přijímací řízení 2020/21: Matematika 33 bodů, český jazyk 39 bodů

Krátké představení školy
Jednotná přijímací zkouška CERMAT


 2) Přijímací řízení pro obor Gymnázium se sport.přípravou 79-42-K/41

Podle důvodové zprávy k předkládané novele školského zákona budou platit přechodná ustanovení pro obor středního vzdělání s  talentovou zkouškou. Do oboru  Gymnázium se sportovní přípravou uchazeči podávají přihlášku za podmínek dle dosavadní právní úpravy tj. zejména podle dosavadního § 62 školského zákona a podle dosavadní vyhlášky č. 353/216 Sb. Dokončení přijímacího řízení 2024/25 se řídí novou právní úpravou. Z toho důvodu je nezbytné přechodné ustanovení.  

Kmenové sporty - atletika, basketbal, plavání, volejbal, (ne jiné sporty)
Přihlášky ke studiu - včetně lékařského potvrzení se podávají  do: 30.11.2023
Přijímací řízení má dvě části: 
1. talentová zkouška z příslušného  kmenového sportu: 23.01. 2024 (atletika, basketbal, volejbal, plavání)
  24.01.2024 - náhradní termín
2.Přijímací zkoušky se konají formou písemného testu z ČJL a Ma v rámci přijímacího řízení organizovaného MŠMT ČR
Termín konání jednotných testů: I. termín 12.dubna.2024, II. termín 15.dubna 2024

 Kritéria přijímacího řízení pro šk. r. 2024/25 do oboru Gymnázium se sportovní přípravou 79-42-K/41

Kritéria Gymnázium se sportovní přípravou.pdf

TZ ATLETIKA 24_25.pdf      TZ BASKETBAL 24_25.pdf     TZ PLAVÁNÍ 24_25.pdf     TZ VOLEJBAL 24_25.pdf

Den otevřených dveří (DOD) pro obor 79-41-K/41 GYMNÁZIUM se sport. přípravou: 2.11. 2023 od 17.00 hod.
Vzor vyplnění přihlášky s talentovou zkouškou
 Tiskopis přihlášky s talentovou zkouškou ke stažení
Přípravné kurzy k přijímací zkouškám

Přípravné kurzy z matematiky i českého jazyka probíhají v 90 minutových blocích. Od 10.1. 2024 do 31.1.2024 probíhá pouze matematika, a to od 15.00 do 16.30 hod.

Od 21.2.2024 se blok matematiky střídá s českým jazykem (viz níže), a to v čase 15.00 až 16.30 hod. a 16.30 až 18.00 hod.  

INFORMACE k přípravnému kurzu z MATEMATIKY (vždy středy v 15.00 hod.)

DatumTéma:
10.1.2024 v 15.00 hod.
Číselné výrazy - desetinná čísla, počítání se zlomky, zaokrouhlování, druhá mocnina, odmocnina.
17.1.2024 v 15.00 hod.
Procenta, poměr, zvětšení, zmenšení, trojčlenka, měřítko
24.1.2024 v 15.00 hod.
Výrazy - mnohočleny max. 2. stupně, zápis textů pomocí výrazů, rozklad vytýkáním
31.1.2024 v 15.00 hod.
Lineární rovnice - řešení lineárních rovnic, sestavení rovnice ze zadaných údajů, výpočet neznámé ze vzorce
21.2.2024 v 15.00 hod.
Slovní úlohy
28.2.2024 v 16.30 hod.
Základy statistiky, kombinační úsudek v úlohách, tabulky, grafy, diagramy
6.3.2024 v 15.00 hod.
Výpočtová geometrie v rovině
13.3.2024 v 16.30 hod.
Výpočtová geometrie v prostoru
20.3.2024 v 15.00 hod.
Konstrukční úlohy - rozbor, náčrt, popis, diskuse počtu řešení
27.3.2024 v 16.30 hod.
Shrnutí

INFORMACE k přípravnému kurzu z  ČESKÉHO JAZYKA  

DatumTéma:
21.2.2024 v 16.30 hod.
Pravopis, slovní zásoba, tvoření slov
28.2.2024 v 15.00 hod.
Pravopis, komunikační a slohová výchova
6.3.2024 v 16.30 hod.
Pravopis, skladba
13.3.2024 v 15.00 hod.
Pravopis, tvarosloví
20.3. 2024 v 16.30 hod.
Pravopis, porozumění textu
27.3. 2024 v 15.00 hod.
Pravopis, literární teorie
Cena přípravných kurzů:
  • Matematika 10 lekcí 1600,- Kč
  • Český jazyk 6 lekcí 1000,- Kč

Mohlo by vás zajímat

Kalendář akcí

Dnes je 30. května 2024
a svátek má Ferdinand.

Informace o škole

Základní informace

Název školy:Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337
Adresa:Přípotoční 1337/1a, Praha 10, 101 00
IČ:61385379
Ředitel školy:Mgr. Roman Vlček
E-mail:info@gsgpraha.cz
Web:https://www.gsgpraha.cz
ISDS:6svyfyt
Zřizovatel:Hlavní město Praha

Telefonní kontakty

Ředitel:(+420) 267 199 415
Kancelář:(+420) 267 199 425
Jídelna:(+420) 267 199 499

E-mailové kontakty

Ředitel:vlcek@gsgpraha.cz
Kancelář:info@gsgpraha.cz
Jídelna:jidelna@gsgpraha.cz

Mapa

Mapa