Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337

Přijímací řízení

25.ledna 2023  |   Chci studovat  |  
V době jarních prázdnin školy od 6.2. do 10.2.2023 přijímáme přihlášky ke studiu  -  každý den od 7.30 do 12:00 hod.

Ve školním roce 2023/24 otvíráme:

3 třídy obor Gymnázium  79-41-K/41
1 třída obor Gymnázium se sportovní přípravou 79-42-K/41
(sporty - atletika, basketbal, plavání, volejbal).

 

1) Přijímací řízení pro obor Gymnázium 79-41-K/41

Přijímací zkoušky se konají formou písemného testu z ČJL a Ma v rámci přijímacího řízení organizovaného MŠMT ČR.
Přihlášky ke studiu se podávají  do: 01. 03. 2023
Termíny jednotné přijímací zkoušky: 13.dubna 2023 I. termín
14.dubna 2023 II. termín


Dne otevřených dveří (DOD) pro obor 79-41-K/41 GYMNÁZIUM: 3.prosince 2022
Přípravné kurzy z MATEMATIKY a ČESKÉHO JAZYKA. Začínáme Matematikou od 11.1.2023
Kritéria přijímacího řízení do oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM pro šk.r. 23/24

Kritéria přijímacího řízení pro šk. r. 2023_24 do oboru Gymnázium 79-42-K41.pdf

Krátké představení školy
Jednotná přijímací zkouška CERMAT


 2) Přijímací řízení pro obor Gymnázium se sport.přípravou 79-42-K/41

Kmenové sporty - atletika, basketbal, plavání, volejbal, (ne jiné sporty)
Přihlášky ke studiu - včetně lékařského potvrzení se podávají  do: 30.11.2022
Přijímací řízení má dvě části: 
1. talentová zkouška z příslušného  kmenového sportu: 14.02.2023 (atletika, basketbal, volejbal, plavání)
  15.02.2023 - náhradní termín
2.Přijímací zkoušky se konají formou písemného testu z ČJL a Ma v rámci přijímacího řízení organizovaného MŠMT ČR
Termín konání jednotných testů: I. termin 13.dubna.2023, II. termín 14.dubna 2023

 Kritéria přijímacího řízení pro šk. r. 2023/24 do oboru Gymnázium se sportovní přípravou 79-42-K/41

Atletika      Basket     Plavání     Volejbal

Den otevřených dveří (DOD) pro obor 79-41-K/41 GYMNÁZIUM se sport. přípravou: 3.11. 2022 od 17.00 hod.
 
Vzor vyplnění přihlášky s talentovou zkouškou
 Tiskopis přihlášky s talentovou zkouškou ke stažení
Přípravné kurzy k přijímací zkouškám
INFORMACE k přípravnému kurzu z MATEMATIKY (vždy středy v 15.00 hod.)
Téma:
Číselné výrazy - desetinná čísla, počítání se zlomky, zaokrouhlování, druhá mocnina, odmocnina.
Procenta, poměr, zvětšení, zmenšení, trojčlenka, měřítko
Výrazy - mnohočleny max. 2. stupně, zápis textů pomocí výrazů, rozklad vytýkáním
Lineární rovnice - řešení lineárních rovnic, sestavení rovnice ze zadaných údajů, výpočet neznámé ze vzorce
Slovní úlohy
Základy statistiky, kombinační úsudek v úlohách, tabulky, grafy, diagramy
Výpočtová geometrie v rovině
Výpočtová geometrie v prostoru
Konstrukční úlohy - rozbor, náčrt, popis, diskuse počtu řešení
Zkušební test - rozbor testu

 INFORMACE k přípravnému kurzu z ČESKÉHO JAZYKA (vždy středy v 15.00 hod.)

- Přípravný kurz se uskuteční vždy 1x týdně během února - března 2023
- Přípravný kurz bude rozdělen do celkem 6 lekcí (5  lekcí + 1 závěrečná přijímací zkouška nanečisto).

- V rámci konzultací (1,5 hodin) proběhne reflexe problémových úloh a doplňující výklad týkající pravopisu, slovní zásoby, tvarosloví, větné skladby a základních kapitol z literární teorie, historie.

Přípravné kurzy nabízíme za cenu:
Matematika 10 lekcí 1600,-Kč
Český jazyk 6 lekcí 1000,-Kč.

Přihlášení do kurzů probíhá v den otevřených dveří (DOD) tj. 3.prosince 2022. Kurz se platí v hotovosti v tento den.

Mohlo by vás zajímat

Kalendář akcí

Dnes je 9. února 2023
a svátek má Apolena.

Informace o škole

Základní informace

Název školy:Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337
Adresa:Přípotoční 1337/1a, Praha 10, 101 00
IČ:61385379
Ředitel školy:Mgr. Roman Vlček
E-mail:info@gsgpraha.cz
Web:https://www.gsgpraha.cz
ISDS:6svyfyt
Zřizovatel:Hlavní město Praha

Telefonní kontakty

Ředitel:(+420) 267 199 415
Kancelář:(+420) 267 199 425
Jídelna:(+420) 267 199 499

E-mailové kontakty

Ředitel:vlcek@gsgpraha.cz
Kancelář:info@gsgpraha.cz
Jídelna:jidelna@gsgpraha.cz

Mapa

Mapa