Březen 2018

1.3. Schůzka vedení školy, trenérů a TU sportovních tříd, 9:40 Aula                                                 
5.3. Schůzka vedení se zástupci tříd – 9:40 hod. Aula
8.3. Pracovní porada – 15:30, Aula
12.3. PSPČR – komentovaná prohlídka  2D, uvolnění 8:45 -13:00 hod.
Jeden svět – Aktivistka, 2B, Světozor, zač. 11.00 hod., uvolnění 11:30 -13:00 hod.                       
12.-15.3. Testy z maturitních předmětů – píší maturanti z daného předmětu 4.r., viz rozpis      
13.3. Soutěž Šj – pražské kolo,   GEVO, vítězové školního kola uvolnění celý den
Soutěž Fj – pražské kolo,   vítězové školního kola
13.-14.3. Fotografování tříd – viz rozpis
14.3. Pokusy z molek. fyziky a termiky -  2B+ 2D, MFF UK, V Holešovičkách, 8:45 –12:00 hod.
15.3. Jeden svět – Radio Kobáni, 3B,C,D, 2C, 1B, Atlas, 8:30 -10:30 hod.
Jeden svět – Mír s vámi, 3A, 1B Atlas, 10:45 -12:30 hod.
 15.3. Schůzka vedoucích PK – 11:55 – 12:35 hod., učebna Uu
Prof. Václav Hořejší – Jak funguje imunologie – 3R, zač. 14:00 – 15:30 hod., Aula 
Jeden svět – Když už ten vítr ustane, 3A, čas 11:15, Světozor, uvolnění 10:35 - 6.h
16.3. Soutěž Matematický klokan, zájemci ze všech tříd dle seznamu, Aula, 10:00 – 12:00 hod.
 17.23.3. Lyžařský kurz – Pec pod Sněžkou - 2B, 2D
18.3. Studentská výměna – příjezd 4 španělských žáků partnerské školy na 1měsíc studijního pobytu, ubytování v host. rodinách, výuka dle individuálního rozvrhu                                                              
19.3. Obhajoba sem.práce z Čj před komisí – v hodinách SČJ 4.r dle seznamu
20.3. Studentská konference – přírodovědná
21.3. Studentská konference – humanitní
22.3. Studentská konference – cizí jazyky 
23.3. Profilová MZ – odevzdat zadání písemných prácí řediteli školy                                        
Náboj – soutěž z matematiky pro 5 studentů z 3.+.4.ročníku, uvolnění celý den
29.3-2.4. Velikonoční prázdniny
31.3. Termín pro odevzdání Seznamu literatury k ÚČ SMZ řediteli školy   
Termín pro odevzdání maturitní práce z VV řediteli školy                    
Termín zveřejnění kriterií hodnocení SMZ MŠMT, web: novamaturita.cz