Červen 2018

4.6. Schůzka vedení se zástupci tříd – 9:40 hod., učebna Aula      
7.6. Schůzka vedení s trenéry a TU sportovních tříd, 9:40 hod. Aula
13.-22.6. Konání doplňujících 1-3 .ročník
Učitel vypisuje zkoušku pro žáka v případě, že absence žáka v předmětu je vyšší než  30%, učitel  písemně oznámí zákonnému zástupci žáka/žákovi čas konání a formu zkoušky(Edookit).
15.6. Termín pro umístění anotace dílny na P:\PROJEKTY\Den KK\Den KK 2018
 16.6. Nabídka dílen pro projektový  Den KK, e-zápis začíná 18/6  v 10:00 hod. (končí 20. 6. 12:00)
 18.6. Sportovní kurz Lhota u Mělníka třída 3.D, 3.B
 21.6. Německé vyslanectví – 1C - 9:30 hod., Vlašská 19, P1    
22.6. Výstava – 2B, 9:00 hod.
Mercedes-Benz – 2C, výuka od 5.h., Bavorská  1666/16, P5
Harmonogram dílen Dne KK             
 25.6. Uzavření klasifikace do 12:00 hodin. Poznámka - uzavření docházky za 2. pololetí 27.6.
 26.6. Den Klíčových kompetencí- aktivity dle rozpisu od 9.00 – 13:00 hod.
Pedagogická rada – začátek 14:00 hod. - Aula
27.6. Sportovní den školy – akce dle harmonogramu
 28.6. Den s třídním učitelem 
29.6. Ukončení školního roku 2017/18 od 8:00 hod.
20.6.  Schůzka rodičů žáků budoucího 1. ročníku od 16.30 hod.