Říjen 2018

1.10. Schůzka vedení se zástupci tříd – učebna Aula  9:40 hod.
2.10. Návštěva paraplegigů – CESTA ZA SNEM, vazba na charitativní den, setkání pro zájemce o obědové pauze na hřišti (velká tělocvična ) od 12:35 Přednáška Aula
3.10. Pokusy z mechaniky - 1. ročník
4.10. Trojský zámek - exkurze 3.B
5.10. Charitativní běh - 10:00 – 11:40 hod.
8.10. FCE Mock tests:ústní zkouška + vyhodnocení, zájemci z 3.A, 4.B,D, uvolnění od 13:15, místo Akcent College,Bítovská 3,P-4
Prohlídka reprezentačních prostor Pražského hradu - 2.B - VV část + SEs.
10.10. Pokusy z molekul. fyziky a termiky  – 2.ročník, uvolnění 10:30- 14:00 hod., MFF UK V Holešovičkách
17.10. Pokusy z akustiky -  3.ročník, uvolnění 10:30- 14:00, MFF UK V Holešovičkách
18.10. Termín pro umístění anotací pro Den exkurzí (7.11.) Umístěte anotace na P:\AKTUALNI skolni rok 2018_19\Den_exkurzí_7_11\Anotace
22.10. Zveřejnění nabídky akcí ke Dni exkurzí - nástěnka 4.p + V:\Den exkurzi   
15.-21.10. Logická olympiáda - 2.- 4.roč. vždy v RMa
22.-25.10. Zápis na exkurze elektronicky přes Intranet. Na intranetu studenti najdou odkazy na všechny exkurze,
informace o exkurzích u koordinátorů akcí
22.10. 100 let republiky – celodenní projekt přednášek a besed, 4.r
23.10. Den otevřených dveří – pro sportovní třídu od 17.00 hod.
Planeta 3000 – 2R, kino Světozor, 10:55 - 12:40 hod.
24.10. Pražský globus - 10:55 - 12:35 hod. - zájemci
29.-30.10. Podzimní prázdniny
31.10. Termín pro zveřejnění tematických okruhů a požadavků z předmětu pro MZ 2019