Celoroční plán 2017/18

04. 09. 2017 Zahájení školního roku 2017/18 v 8.00 hod.
04. 09. - 06. 09. 2017 Maturita PODZIM 2017 -- Písemné zkoušky a didaktické testy – státní části maturity (místo konání: OA, Heroldovy sady, Praha 10)
04. 09. - 08.09. 2017 Seznamovací kurz 1. ročníků: 4. - 6.9. - 1.A, 1.B; 6. - 8.9. - 1.C, 1.D
11. 09. - 12.09. 2017
Ústní zkoušky společné a profilové části - šk.r. 2016/17
21. 09. 2017 Pracovní porada
06. 10. 2017 Charitativní běh (bude upřesněno)
26. 10. - 27. 10. 2017 Podzimní prázdniny
02. 11. 2017 Den otevřených dveří – pro sportovní třídu od 17.00 hod.
09. 11. 2017 Den „Exkurzí“ (bude upřesněno)
23. 11. - 25. 11. 2017 Schola Pragensis
23. 11. 2017 Pedagogická rada a třídní schůzky za 1. čtvrtletí 2016/17
02. 12. 2017 Den otevřených dveří – pro třídy všeobecné
22. 12. 2017 "Školní vánoce"
23. 12. 2017 – 02. 01. 2018 Vánoční prázdniny
11. 01. 2018   Talentové zkoušky – do oboru Gymnázium se sportovní přípravou
10. 01. 2018
Zahájení přípravných kurzů - pro třídy všeobecné i sportovní
26. 01. 2018 Uzavření klasifikace za I. pololetí
29. 01. 2018 Pedagogická rada - klasifikace za I. pololetí šk.r. 2017/18
31. 01. 2018 Ukončení I. pololetí školního roku 2017/18
02. 02. 2018 Pololetní prázdniny
12. 02. - 18.02.2018 Jarní prázdniny
21. 02. 2018 MATURITNÍ PLES  LUCERNA
Březen 2018 Studentská konference
08. 03. 2018 Pracovní porada
29. 03. - 30. 03.2018 Velikonoční prázdniny
04. 04. – 05. 04. 2018 Písemné zkoušky profilové části maturity
Duben 2018
Písemná práce státní části maturity z Čj (bude upřesněno)
12. 04., 16. 04. 2018
Přijímací zkoušky do oboru Gymnázium a Gymnázium se sportovní přípravou
19. 04. 2018 Pedagogická rada a třídní schůzky za 3. čtvrtletí 2017/18
02. 05. 10. 05. 2018 Didaktické testy a písemné práce státní části maturity šk.r. 2017/18
16. 05. - 31.05. 2018 Ústní zkoušky společné a profilové části maturity šk.r. 2017/18
1.06. - 06.06. 2018 Slavnostní předání maturitního vysvědčení
Červen 2018
Srovnávací testy 1. – 3. ročník
25. 06. 2018 Uzavření klasifikace pro 1. - 3. ročník za II. pololetí
26. 06. 2018 Den „ Klíčových kompetencí“
26. 06. 2018 Pedagogická rada - uzavření šk.r. 2017/18
27. 06. 2018 Sportovní den školy. Vyhlášení nejlepšího studenta a sportovce školy
28. 06. 2018 Den s třídním učitelem
29. 06. 2018 Ukončení vyučování školního roku 2017/18