Pydlík- geneze, perspektivy
Rozhovory s Jeho Postmoderní Svátostí Dr. B. Pydlíkem byly připravovány pro časopis "1337" Gymnázia a Sportovního gymnázia Přípotoční, ve kterém vycházeli, od jeho prvního čísla, tj. od začátku roku 1998 až do zániku časopisu na podzim roku 1999. Celkem v 1337ičce vyšlo devět pokračování. Naštěstí Pydlík anihiloval do Cyberprostoru a tak zde, na stránkách internetu naleznete dalších šet pokračování.

Pokud se rozhodnete si je přečíst, bylo by dobré, kdybyste si "reportérku" představovali jako studentku uvedeného gymnasia a dále měli na mysli i to, že čtenáři, kterým byly texty rozhovorů určeny, byli v první řadě středoškoláci.

Rozhovory částečně korelují s textem vysokoškolských skript VŠE Praha.

Uvedená skripta, ale i tyto rozhovory byly dále použity jako pomocné texty u výběrového kurzu "Filosofie v postmoderní situaci" na PF UJEP v Ústí nad Labem.

Konečně několikasvazková podoba rozhovorů včetně originálních ilustrací se dostala do rukou několika málo "vyvoleným" jako PF 1999 a to pod tituly: "Tentokrát Pydlík" (rozhovory č. 1. až 5.) a "Pydlík again(st)" (rozhovory č. 6. až 10.). Pro zájem, který texty vyvolaly, rozhodli jsme se pro jejich zveřejnění na těchto stránkách, ještě před vytunelováním a zánikem 1337ičky.

Autory zatím neuvádíme, rádi bychom, abyste své otázky a ohlasy adresovali přímo Jeho Svátosti Dr. B. Pydlíkovi.

A perspektivy? Budoucnost je otevřená, vše závisí na vašem zájmu, a samozřejmě na Mistru samém a na jeho ochotě dále se zabývat "nehotovými lidskými bytostmi".

Zpět na hlavní stránku