Telefony - zaměstnanci

Zaměstnanci školy ve školním roce 2021/22

Vedení školy

  Tel. číslo E-mail
Mgr. Roman Vlček, ředitel školy 267 199 415 vlcek@gsgpraha.cz
Mgr. Eva Buzková, zástupce ředitele 267 199 430 seidlova@gsgpraha.cz
Ing. Irena Rudolfová, zástupce ředitele 267 199 430 rudolfova@gsgpraha.cz

Pedagogičtí pracovníci - učitelé

  Tel. číslo E-mail Třídní učitel
Mgr. Miroslava Belhová 267 199 439 belhova@gsgpraha.cz  
Mgr. Lucie Cupalová 267 199 483 cupalova@gsgpraha.cz  
Mgr. Monika Černá 267 199 423 cerna@gsgpraha.cz  
PaedDr. Hana Dědková 267 199 430 dedkova@gsgpraha.cz  
Mgr. Jindřiška Dufková 267 199 434 dufkova@gsgpraha.cz  
Mgr. Tomáš Fryč 267 199 426 fryc@gsgpraha.cz TU 3.D
Mgr. Martina Hetmerová 267 199 428 hetmerova@gsgpraha.cz TU 3.A
Mgr. Jaroslava Homolková 267 199 483 homolkova@gsgpraha.cz  
PhDr. Petra Holubová 267 199 439 holubova@gsgpraha.cz TU 2.C
Mgr. Petra Horáková 267 199 436 horakovap@gsgpraha.cz  
PhDr. Veronika Horová 267 199 438 horova@gsgpraha.cz  
Mgr. Miroslav Kadlec 267 199 412 kadlec@gsgpraha.cz  
Mgr. Jana Kočová 267 199 483 kocova@gsgpraha.cz  
Mgr. Michal Korenčík 267 199 412 korencik@gsgpraha.cz TU 4.C
Mgr. Pavla Krátká 267 199 433 kratka@gsgpraha.cz TU 2.D
Ing. Jana Kramosilová, Ph.D. 267 199 423 kramosilova@gsgpraha.cz TU 2.A
Mgr. Jana Krejčová 267 199 483 krejcova@gsgpraha.cz TU 3.B
Mgr. Kateřina Kubrichtová, vých. poradce a kariérový poradce 267 199 434 kubrichtova@seznam.cz  
Mgr. Tomáš Lášek 267 199 412 lasek@gsgpraha.cz TU 4.D
Mgr. Martina Limburg Loučková 267 199 417 limburg@gsgpraha.cz  
Lopez Martinez Santiago, lektor Šj 267 199 439 snt.i.lopez@gmail.com  
RNDr. Alena Morávková, Ph.D. 267 199 426 moravkova@gsgpraha.cz  
Mgr. Miroslava Müllerová 267 199 426 mullerova@gsgpraha.cz TU 1.A
Mgr. Zdena Muzikářová 267 199 424 muzikarova@gsgpraha.cz TU 3.C
Mgr. Jana Nedbalová 267 199 436 nedbalova@gsgpraha.cz TU 1.D
Mgr. Zuzana Nováková 267 199 439 novakova@gsgpraha.cz  
Bc. Jan Paclt 267 199 415 paclt@gsgpraha.cz TU 1.B 
Mgr. Dominika Pažoutová 267 199 423 pazoutova@gsgpraha.cz TU 1.C
Kateřina Pisková 267 199 437 piskova@gsgpraha.cz  
Mgr. Laura Priščáková 267 199 483 priscakova@gsgpraha.cz TU 4.B
Mgr. Stanislav Poddaný 267 199 427 poddany@gsgpraha.cz  
Ing. Vladimír Roubíček 267 199 436 roubicek@gsgpraha.cz  
PhDr. Danica Slouková, CSc. 267 199 483 sloukova@gsgpraha.cz  
RNDr. Ivana Steklá 267 199 427 stekla@gsgpraha.cz TU 4.A
Mgr. Martin Stolbenko 267 199 483 stolbenko@gsgpraha.cz  
Jana Marie Svejda, lektor Aj 267 199 417 svejda@gsgpraha.cz  
Mgr. Jana Světlíková 267 199 437 svetlikova@gsgpraha.cz TU 2.B
Mgr. Karolina Táborská 267 199 483 taborska@gsgpraha.cz  
Mgr. Jana Váchová 267 199 434 vachova@gsgpraha.cz  
PhDr. Martina Zelená, školní psycholog 267 199 428 zelena@gsgpraha.cz  

 Pedagogičtí pracovníci - trenéři

  Tel. číslo E-mail
Bc. Martin Břenda (plavání) 267 199 428  
Ing. Petr Jachan (basketbal) 267 199 428  
Bc. Tomáš Reimer (basketbal) 267 199 428  
Mgr. Jan Malina (volejbal) 267 199 428  
Jiří Vojík (volejbal) 267 199 428  
PaedDr. Milan Moravec 267 199 428  
Jaroslava Passerová (plavání) 267 199 428  
Jana Klečková (basketbal) 267 199 428  
Mgr. Petr Šarapatka Petr (atletika) 267 199 428  
Bc. Jindřich Šimánek (atletika) 267 199 428  

Nepedagogičtí pracovníci

  Tel. číslo E-mail
Hrách Pavel (vedoucí školní jídelny) 267 199 499 jidelna@gsgpraha.cz
Barešová Eva (školní jídelna)    
Müllerová Martina (školní jídelna)    
Vospilová Jaroslava (školní jídelna)    
Samková Jana (školní jídelna)    
Hořínek Václav (údržbář) 267 199 411 horinek@gsgpraha.cz
Mgr. Polívka Milan (ekonom školy)    
Havránková Jana (hospodářka) 267 199 425 havrankova@gsgpraha.cz