Učební plány

Školní vzdělávací plán s platností od 1.9.2009

GYMNÁZIUM 79-41-K/41 s profilací všeobecného vzdělání

PředmětRočníkCelkem
I.II.III.IV.
Český jazyk a literatura 3 3 3 4 13
Cizí jazyk 1 4 4 4 4 16
Cizí jazyk 2 3 3 3 3 12
Základy společenských věd 1 1 2 2 6
Dějepis 2 2 2 1 7
Zeměpis 2 2 1 - 5
Matematika 4 4 4 4 16
Fyzika 2+1/3 2+1/3 2+1/3 1 8
Chemie 2+1/3 2+1/3 2+1/3 - 7
Biologie 2+1/3 2+1/3 2+1/3 1 8
Informatika 2 - - - 2
Tělesná výchova 3 2 2 2 9
Umění a kultura 2 2 - - 4
Volitelný blok - 3 3 3 9
Volitelný předmět 1 - - 2 2 4
Volitelný předmět 2 - - - 2 2
Volitelný předmět 3 - - - 2 2
Volitelný předmět 4 - - - 2 2
Celkem 33 33 33 33 132

 

Volitelný blok

Volitelný BLOK 1 - humanitní 3x1hodina - posílení předmětů " Čj, Dě, Zsv."
Volitelný BLOK 2 - přírodovědný 3x1hodina - posílení předmětů " M, Fy, Bi"

1., 2., 3.ročník - 1/3 - v každém týdnu laboratorní cvičení 1 hodina (Fy, Ch, Bi).

GYMNÁZIUM se sportovní přípravou 79-42-K/41

PředmětRočníkCelkem
I.II.III.IV.
Český jazyk a literatura 3 3 3 4 13
Cizí jazyk 1 4 4 4 4 16
Cizí jazyk 2 3 3 3 3 12
Základy společenských věd 1 1 2 2 6
Dějepis 2 2 2 2 8
Zeměpis 2 2 1 - 5
Matematika 4 4 4 4 16
Fyzika 2 2 2 1 7
Chemie 2 2 2 - 6
Biologie 2 2 2 1 7
Informatika 2 - - - 2
Umění a kultura 2 2 - - 9
Tělesná výchova 16-17 16-17 16-17 16-17 68
Volitelný blok - 2 2 2 6
Volitelný předmět 1 - - 2 2 4
Volitelný předmět 2 - - - 2 2
Volitelný předmět 3 - - - 2 2
Celkem 46 46 46 46 184

 

Volitelný blok
Volitelný BLOK 1 - humanitní 2x1hodina - posílení předmětů " Čj, Zsv."

Volitelný BLOK 2 - přírodovědný 2x1hodina - posílení předmětů " M, Bi"

Laboratorní cvičení z Fy, Ch, Bi se vyučují blokem během školního roku.