Atletika

Informace o sportovní specializaci atletika

         Atletika - jako jeden z kmenových sportů na naší škole byla založena roku 1983. Od tohoto roku naši studenti-atleti dosáhli následujících výsledků: na mistrovstvích republiky v hale i pod otevřeným nebem nasbírali 198 zlatých, 194 stříbrných a 177 bronzových medailí, vytvořili 24 republikových rekordů a do reprezentace České republiky se dostalo 59 našich studentů. V roce 2010 to konkrétně jsou 2 individuální zlaté medaile z MČR, 3 stříbrné a 6  bronzových, dále pak další medailová umístění ve štafetách, za zmínku jistě stojí i 4 medailová umístění ze všech štafet na právě ukončeném MČR do 22 let v Břeclavi. Mezi naše bývalé studenty patří nejzářivější hvězda atletického nebe v České republice Barbora Špotáková - vítězka světové univerziády 2005, stříbrná medailistka z ME v Götteborgu 2006 a bronzová z letošní Barcelony, držitelka českého a od roku 2008 i světového rekordu v hodu oštěpem, mistryně světa z Osaky 2007, druhá na MS v Berlíně 2009, Olympijská vítězka.

         Aktuálně pracují v Gymnáziu Přípotoční dvě tréninkové skupiny. Skupina Jindřicha Šimánka je zaměřena spíše na sprint a překážky a  skupina Petra Šarapatky je laděná spíše vícebojařsky, s vysokým akcentem na sprint a překážky. Trénink je veden s dodržením všech zásad atletické přípravy 5-7x týdně diferencovaně, dle věku, fyziologické vyspělosti a specializace. V prvních dvou letech je zaměřen na všestrannost a výběr specializace v dalších letech pak na výkonnost ve speciální disciplíně s ohledem na perspektivu výkonnostního růstu a pokračování v atletice i po maturitě v období dospělosti.

         Studenti - atleti využívají podmínky, které jim škola nabízí. Sportovní třídy mají upravený rozvrh hodin tak, aby se studenti mohli věnovat zpočátku jednofázovému a ve vyšších ročnících i dvoufázovému sportovní tréninku. Na každého studenta sportovní třídy gymnázia jdou nemalé finanční prostředky, které zaručují zdarma veškeré potřebné atletické nářadí a náčiní, trénink na špičkově vybaveném tartanovém atletickém stadionu Slavia Praha, v  moderní posilovně i v tělocvičnách naší školy, v zimním období pak i v hale na Strahově.

         Posláním školy je optimální spojení sportovní přípravy se studijními povinnostmi. Hlavní důraz je kladen na studijní výsledky žáků a přípravu žáků na studium na VŠ.

Trenéři kontakt:

Bc. Jindřich Šimánek, jindra.simanek@seznam.cz,

Mgr. Petr Šarapatka 724702319, sarapatka.petr@seznam.cz

SPORTOVNÍ VÝSLEDKY

Bára