Školní aktivity

Škola se snaží maximálně podpořit rozvoj studenta, což je dokazováno aktivitami školy v oblasti:

Povinných a povinně volitelných předmětů - činnostmi během školního roku v těchto předmětech Projektové dny“, „Exkurzní dny“- tj. "zrušení klasického vyučování pro určitý den" a možnost vybrat si: buď dílnu k určitému tématu nebo vlastní dílnu navrhnout a zrealizovat, možnost vybrat si návštěvu místa (instituce,…), které není běžně přístupné veřejnosti a kde je připraven odborný výklad. Otevřeným systémem těchto předmětů – tj. semináře a jejich volba jsou rámcově dané, ale změna či přizpůsobení zájmům studentů je možné.

Hlavní přínos vidíme nejen v netradičním poznávání, ale i v možnosti, aby se studenti poznali vzájemně nejen v rámci třídy, ale i celé školy, neboť skupiny jsou smíšené – bez ohledu na ročníky, obory, atd.

Nepovinných studijních aktivit v rámci vzdělávacích oborů - cílem je umožnit nadaným studentům prezentovat své znalosti a výsledky své samostatné práce „Studentská konference“ - je prostor pro přednesení nejlepších seminárních prací v jednotlivých ročnících. Podpora účasti ve všech mimoškolních soutěžích a prezentacích – konverzační soutěže, olympiády,(školní kola probíhají vždy).

Dalších nepovinných aktivit v době vyučování i mimo něj - “Školní Vánoce“ – vystoupení jednotlivců, prodej občerstvení, charitativní akce,… „Sportovní den“, „Školní sportovní turnaje mezi třídami“. Každoročně se koná beseda na téma zneužívání drog, beseda se sexuologem, studenti 1. ročníků se setkají s psychologem, aby věděli, kam se v případě problémů obrátit. Organizujeme besedy týkající se právního vědomí studentů (Policie ČR - jak se nestát obětí kriminálního činu) a zdravého životního stylu (prevence poruch příjmu potravy). Tradicí už je účast studentů v charitativních akcích.

Učíme hrou o mediální gramotnosti a rozvíjíme kritické myšlení
Učíme hrou o medidiální gramotnosti

ŠKOLNÍ ROK 2021/22

Charitativní běh

Exkurzní den

Den exkurzí 2018

Den exkurzí 2017

Den exkurzí 2016

Den exkurzí 2015

Den exkurzí 2014

Den exkurzí 2013

Den exkurzí 2012

XVI. ročník studentské konference šk.r. 2018/19

Kategorie cizí jazyky
1. místo  Karolína Bakuncová  4.B Aj
2. místo  Štěpánka Stanická 4.B Fj
3. místo Magdalena Vašková 4.D Aj
  Filip Žák 3.C Aj
 Kategorie přírodní vědy 
1. místo Jitka Zástěrová  2.C
2. místo Johana Švejdová   3.D
  Matěj Hasil  3.B
3. místo Přemysl Pilař  4.D
Kategorie humanitní předměty 
1. místo František Fuxa  4.A
2. místo Pamela Soukupová  4.C
3. místo Šimon Veselý  4.C

 

Výsledky XVIII. ročníku ankety (šk. rok 19/20)

21.07 2020  |  Výsledky anket

Školní rok 2019/20 byl mimořádným školním rokem - ankety nebyly vyhlášeny.

Archiv

Všechny výsledky anket

Cesty za poznáním

Mnichov 2019
Vídeň 25.-26.10.2018Praha, Kutná Hora, LidiceFrankfurt 2013Itálie 2012