Školní aktivity

Škola se snaží maximálně podpořit rozvoj studenta, což je dokazováno aktivitami školy v oblasti:

Povinných a povinně volitelných předmětů - činnostmi během školního roku v těchto předmětech Projektové dny“, „Exkurzní dny“- tj. "zrušení klasického vyučování pro určitý den" a možnost vybrat si: buď dílnu k určitému tématu nebo vlastní dílnu navrhnout a zrealizovat, možnost vybrat si návštěvu místa (instituce,…), které není běžně přístupné veřejnosti a kde je připraven odborný výklad. Otevřeným systémem těchto předmětů – tj. semináře a jejich volba jsou rámcově dané, ale změna či přizpůsobení zájmům studentů je možné.

Hlavní přínos vidíme nejen v netradičním poznávání, ale i v možnosti, aby se studenti poznali vzájemně nejen v rámci třídy, ale i celé školy, neboť skupiny jsou smíšené – bez ohledu na ročníky, obory, atd.

Nepovinných studijních aktivit v rámci vzdělávacích oborů - cílem je umožnit nadaným studentům prezentovat své znalosti a výsledky své samostatné práce „Studentská konference“ - je prostor pro přednesení nejlepších seminárních prací v jednotlivých ročnících. Podpora účasti ve všech mimoškolních soutěžích a prezentacích – konverzační soutěže, olympiády,(školní kola probíhají vždy).

Dalších nepovinných aktivit v době vyučování i mimo něj - “Školní Vánoce“ – vystoupení jednotlivců, prodej občerstvení, charitativní akce,… „Sportovní den“, „Školní sportovní turnaje mezi třídami“. Každoročně se koná beseda na téma zneužívání drog, beseda se sexuologem, studenti 1. ročníků se setkají s psychologem, aby věděli, kam se v případě problémů obrátit. Organizujeme besedy týkající se právního vědomí studentů (Policie ČR - jak se nestát obětí kriminálního činu) a zdravého životního stylu (prevence poruch příjmu potravy). Tradicí už je účast studentů v charitativních akcích.

Exkurzní den

Den exkurzí 2018

Den exkurzí 2017

Den exkurzí 2016

Den exkurzí 2015

Den exkurzí 2014

Den exkurzí 2013

Den exkurzí 2012

XIV. ročník studentské konference šk.r. 2016/17

Kategorie humanitní předměty:
1. místo David Burian                4.D Římské legie
2. místo Veronika Joštová               4.A Původ vlastních jmen v obci
3. místo Martina Zollmannová      4.D Porodnice Třetí říše
Kategorie přírodovědné předměty:
1. místo Jana Kotalová                          2.D Houby a radioaktivita
2. místo Petr Marínek                           2.D Extrémofyly
3. místo Trinh Thuy Trang                      4.D Zlatý řez
Kategorie cizí jazyky:
1. místo Karolína Bakuncová                  2.B Virtuální realita
2. místo Anna Fedáková                         2.B Moje sny
3. místo   Barbora Pecharová                  1.B Peru
Kategorie ústních prezentací:
1. místo Tereza Hašková                  3.B Život ve francouzské škole
2. místo María Tereza Bermúdez   3.D Systém školství ve Španělsku
3. místo Tomáš Čevela      3.C Skupina Pirátů v Německu

 

 

Výsledky XVI. ročníku ankety (šk. rok 17/18)

20.07 2018  |  Výsledky anket

Kategorie "Nejlepší student ročníku"

1. ročník Jitka Zástěrová, Elena Mladenova 1.C, 1.B
2. ročník Adéla Kosťová 2.B                            
3. ročník Anna Jandová, Karolína Bakuncová, Tereza Mervardová,
Natálie Hniličková, Petr Martínek
3.B, 3.B, 3.C
3.C, 3.D

Kategorie "Nejlepší sportovec"

1. místo Anna Dušková 3.B (Krasobruslení), repr. ČR
2. místo Nikoleta Jíchová 2.A (Atletika), repr. ČR
3. místo Jiří Toman 2.C (Volejbal), repr. ČR

Cesty za poznáním

VÍDEŇ 2018

Vídeň 25.-26.10.2018

Gymnázium, Přípotoční - Friedrich Ebert gymnasium, Mühlheim am Frankfurt - návštěva ČR 16.2. - 22.2.2014

Ke stažení Praha, Kutná Hora, Lidice

Frankfurt nad Mohanem - výměnný pobyt studentů 14.9. - 21.9.2013

Ke stažení Frankfurt 2013

Itálie  - dějepisné znalosti v praxi 14.11. - 18.11. 2012

Ke stažení Itálie 2012