Školní aktivity

Škola se snaží maximálně podpořit rozvoj studenta, což je dokazováno aktivitami školy v oblasti: povinných a povinně volitelných předmětů - činnostmi během školního roku v těchto předmětech „Projektové dny“, „Exkurzní dny“ - tj. "zrušení klasického vyučování pro určitý den" a možnost vybrat si: buď dílnu k určitému tématu nebo vlastní dílnu navrhnout a zrealizovat, možnost vybrat si návštěvu místa (instituce,…), které není běžně přístupné veřejnosti a kde je připraven odborný výklad. Otevřeným systémem těchto předmětů – tj. semináře a jejich volba jsou rámcově dané, ale změna či přizpůsobení zájmům studentů je možné.

Hlavní přínos vidíme nejen v netradičním poznávání, ale i v možnosti, aby se studenti poznali vzájemně nejen v rámci třídy, ale i celé školy, neboť skupiny jsou smíšené – bez ohledu na ročníky, obory, atd.

Nepovinných studijních aktivit v rámci vzdělávacích oborů - cílem je umožnit nadaným studentům prezentovat své znalosti a výsledky své samostatné práce „Studentská konference“ - je prostor pro přednesení nejlepších seminárních prací v jednotlivých ročnících. Podpora účasti ve všech mimoškolních soutěžích a prezentacích – konverzační soutěže, olympiády, (školní kola probíhají vždy).

Dalších nepovinných aktivit v době vyučování i mimo něj - “Školní Vánoce“ – vystoupení jednotlivců, prodej občerstvení, charitativní akce, která zajišťuje finance na „adoptivního syna“ z Indie,… „Sportovní den“, „Školní sportovní turnaje mezi třídami“. Každoročně se koná beseda na téma zneužívání drog, beseda se sexuologem, studenti 1. ročníků se setkají s psychologem, aby věděli, kam se v případě problémů obrátit. Organizujeme besedy týkající se právního vědomí studentů (Policie ČR - jak se nestát obětí kriminálního činu) a zdravého životního stylu (prevence poruch příjmu potravy). Tradicí už je účast studentů v charitativních akcích.
Pokud si studenti 1. ročníků se svými třídními učiteli naplánují seznamovací výjezd, může se konat v prodlouženém víkendu.
Ve 4. ročníku se zaměřujeme na kariérní poradenství -nerozhodnutí studenti mohou projít testy profesionální orientace v psychologické poradně, v mezích možností spolupracujeme s pracovním úřadem.  
Ve škole pracuje Divadelní kroužek, Sportovní hry – jedná se o aktivity probíhající po celý rok, v rámci nichž mohou studenti také ostatním představit výsledky své práce.

Školní rok 2016 - 17

VIDEOKONFERENCE

Videokonference New York

DEN EXKURZÍ 2016

Časopis ze dne EXKURZÍ

FILMOVÝ DEN DRUHÝCH CIZÍCH JAZYKŮ 2016

Filmový den

CHARITATIVNÍ BĚH 7.10.2016

D ě k u j e m e všem účastníkům (studentům, rodičům, učitelům a dalším) a organizátorům akce CHARITATIVNÍ BĚH ŠKOLY PRO PROJEKT "OBĚDY PRO DĚTI". Bylo vybráno neuvěřitelných 78.360,-Kč.

Děkovný dopis koordinátora projektu

Certifikát dárce

Školní rok 2015 - 16

STUDENTSKÁ KONFERENCE

V měsíci dubnu proběhla na naší škole již tradiční soutěž "STUDENTSKÁ KONFERENCE". Soutěže se zúčastnilo 22 žáků.

Výsledky jednotlivých kategorií:

Kategorie CIZÍ JAZYKY:

Pořadí Jméno, třída     Téma
1. Magda Machovičová, 4.D  Ohrožené  druhy - Fj
2. Johana  Onderková, 1.C  Lady  Gaga -Aj
3. Veronika  Kretíková, 3.A Edward Snowden – únik informací -AJ

                 

Kategorie PŘÍRODOVĚDNÉ PŘEDMĚTY:

Pořadí Jméno, třída     Téma
1. Krejzlová  Markéta, 3.C Výroba prskavek (domácí výroba) 
2. Průšová Kateřina, 2.D Fibonacciho posloupnost
3. Galvoň Robin, 3.B Krev - antikoagulanty

 

Kategorie HUMANITNÍ PŘEDMĚTY:

Pořadí Jméno, třída    Téma
1. Adam Richter, 4.C Narcismus
2. Tereza Škvorová, Magdaléna Machovičová, 4.D Ztraceno v překladu
3. Markéta Havlíčková, 3.C Schizofrenie

Výkony nejlepších studentů byly oceněny knižními dárkovými poukázkami. BLAHOPŘEJEME.

SOUTĚŽ IDEÁLNÍ BANKA 21. STOLETÍ

Co studenti bankám navrhují a jak by se měla ideální banka už za pět let chovat ke svým klientům? Organizátor projektu je server www.BankovniPoplatky.com

Soutěže se zúčastnilo 6 studentů Vaší školy. V pořadí 23 vysokých a středních škol, které se zúčastnily soutěže, se Vaše škola umístila na vynikajícím 7. místě.
Nejlepší hodnocení z Vaší školy zaznamenali Tereza Škvorová a Eva Podzimková, které obsadily 4. místo, ze 150 zúčastněných studentů.
Další v pořadí se pak umístili studenti Jan Hořák a Adam Fotr, kteří obsadili vynikající 13. místo. Na 33. místě pak následuje Josef Mareš.
Jedná se o skutečně mimořádně dobré výsledky Vaší školy.
V každém případě gratulujeme k velmi dobrému umístění Vaší školy v naší soutěži i za Vaší aktivitu a ochotu. Vaše škola bude na našich stránkách ještě vidět, jak u příležitosti zveřejnění výsledků soutěže, tak při zveřejňování prací Vašich studentů, kde bude viditelně uvedena i Vaše škola, která studenty do soutěže přihlásila.
Miroslav Zeman, organizátor soutěže

Exkurzní den

Den exkurzí 2015

Den exkurzí 2014

Den exkurzí 2013

Den exkurzí 2012

Cesty za poznáním

Gymnázium, Přípotoční - Friedrich Ebert gymnasium, Mühlheim am Frankfurt - návštěva ČR 16.2. - 22.2.2014

Ke stažení Praha, Kutná Hora, Lidice

Frankfurt nad Mohanem - výměnný pobyt studentů 14.9. - 21.9.2013

Ke stažení Frankfurt 2013

Itálie  - dějepisné znalosti v praxi 14.11. - 18.11. 2012

Ke stažení Itálie 2012

 

Výsledky XV. ročníku ankety (šk. rok 16/17) - Nejlepší student, sportovec školy

11.07 2017  |  Výsledky anket

Kategorie "Nejlepší student ročníku"

1. ročník Adéla Kosťová 1.B
2. ročník Petr Martínek, Anna Jandová, Karolína Bakuncová 2.D, 2.B, 2.B
3. ročník Kateřina Průšová, Helena Hesounová 3.D, 3.D

Kategorie "Nejlepší sportovec"

1. místo Veronika Voráčková 3.A (Basketbal), repr. ČR
2. místo Matyáš Džavaronok 1.A (Volejbal), repr. ČR
3. místo Tereza Muselová 2.C (Plavání), repr. ČR