Přijímací řízení

Přijímací zkoušky

Ve školním roce 20017/18 otvíráme:

3 třídy obor Gymnázium  79-41-K/41
1 třída obor Gymnázium se sportovní přípravou 79-42-K/41
(sporty - atletika, basketbal, plavání, volejbal).

 

Odkaz pro stažení: FORMULÁŘE PŘIHLÁŠKY pro SŠ (NOVÉ)

1) Přijímací řízení pro obor Gymnázium 79-41-K/41

Přijímací zkoušky se konají formou písemného testu z ČJL a Ma v rámci přijjímacího řízení organizovaného MŠMT ČR.
Přihlášky ke studiu se podávají  do: 01. 03. 2017
Termín konání jednotných testů: 12. 04. 2017 (1.termín)
  19. 04. 2017 (2.termín)
Kritéria přijímacího řízení do oboru studia 79-41-K/41 pro šk.r. 2017/18 budou zveřejněny 31.1.2017
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 03.12.2016 (SOBOTA) od 10.00 hodin
Přípravné kurzy z MATEMATIKY a ČESKÉHO JAZYKA. Začínáme Matematikou od 11.1.2017.
Kritéria přijímacího řízení do oboru studia 79-41-K/41 pro šk.r. 2017/18

 

2) Přijímací řízení pro obor Gymnázium se sport.přípravou 79-42-K/41

Kmenové sporty - atletika, basketbal, plavání, volejbal (ne jiné)
Přihlášky ke studiu se podávají  do: 30.11.2016
Přijímací řízení má dvě části: 
1. talentová zkouška z příslušného  kmenového sportu: 12.01.2017. 
  náhradní termín 13.1.
2.Přijímací zkoušky se konají formou písemného testu z ČJL a Ma v rámci přijjímacího řízení organizovaného MŠMT ČR
Kritéria přijímacího řízení do oboru studia 79-42-K/41 pro šk.r. 2017/18 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU: 25.10.2016 od 17.00 hodin
 
Skladba jednotlivých talentových zkoušek podle sportů
Vzor vyplnění přihlášky do oboru s talentovou zkouškou (gymnázium se sportovní přípravou) 
 
Jednotná přijímací zkouška 2017 CERMAT