Přijímací řízení

Přijímací zkoušky

Ve školním roce 2019/20 otvíráme:

3 třídy obor Gymnázium  79-41-K/41
1 třída obor Gymnázium se sportovní přípravou 79-42-K/41
(sporty - atletika, basketbal, plavání, volejbal).

 

Odkaz pro stažení: FORMULÁŘE PŘIHLÁŠKY pro SŠ (NOVÉ)

Přípravné kurzy MATEMATIKA

6. lekce 27.2.2019    7. lekce 13.3.2019              8. lekce 20.3.2019
6.A 7.A 8.A
6.B 7.B 8.B
Výpočtová G VG prostor KÚ tisk

 

1) Přijímací řízení pro obor Gymnázium 79-41-K/41

Přijímací zkoušky se konají formou písemného testu z ČJL a Ma v rámci přijjímacího řízení organizovaného MŠMT ČR.
Přihlášky ke studiu se podávají  do: 01. 03. 2019
Termín konání jednotných testů: 12.04. 2019 (1.termín)
  15.04. 2019 (2.termín)
Kritéria přijímacího řízení do oboru studia 79-41-K/41 pro šk.r. 2019/20
Den otevřených dveří: 01.12.2018 (SOBOTA) od 10.00 hodin
Přípravné kurzy z MATEMATIKY a ČESKÉHO JAZYKA. Začínáme Matematikou od 9.1.2019.
Přihlášení do přípravných kurzů je možné od 1.12.2018 (sobota) od 10.30 hod na dni otevřených dveří.
Cena kurzů: MATEMATIKA 10 lekcí 1200,- Kč, ČESKÝ JAZYK 5 LEKCÍ 600,-Kč.

 

2) Přijímací řízení pro obor Gymnázium se sport.přípravou 79-42-K/41

Kmenové sporty - atletika, basketbal, plavání, volejbal (ne jiné)
Přihlášky ke studiu - včetně lékařského potvrzení se podávají  do: 30.11.2018
Přijímací řízení má dvě části: 
1. talentová zkouška z příslušného  kmenového sportu: 10.01.2019. 
  náhradní termín 11.1.2019
2.Přijímací zkoušky se konají formou písemného testu z ČJL a Ma v rámci přijjímacího řízení organizovaného MŠMT ČR
Termín konání jednotných testů: 12.04.2019 (1.termín), 15.04.2019 (2.termín)
Kritéria přijímacího řízení do oboru studia 79-42-K/41 pro šk.r. 2019/20
Den otevřených dveří 23.10.2018 od 17.00 hodin
Přihlášení do přípravných kurzů je možné od 1.12.2018 (sobota) od 10.30 hod na dni otevřených dveří oboru gymnázium 79-41-K/41.
Cena kurzů: MATEMATIKA 10 lekcí 1200,- Kč, ČESKÝ JAZYK 5 LEKCÍ 600,-Kč.
 
Skladba jednotlivých talentových zkoušek podle sportů
Vzor vyplnění přihlášky s talentovou zkouškou
 
 Jednotná přijímací zkouška 2018 CERMAT