Historie

Gymnázium Přípotoční aneb Jak to všechno začalo

Historie vršovického školství sahá do konce 18. století, kdy si tehdejší ves Vršovice vymohla zřízení první školy. Až donedávna jsme v prostoru mezi kostelem a sokolovnou mohli vidět nejstarší školní budovu (a současně obydlí kantora). Po necitlivém zboření této chalupy č. 12 v nedávné době tu už stojí několik nových panelových staveb.

Od roku 1908 měly Vršovice, povýšené krátce předtím na město, také svou střední školu - reálku. Její první umístění bylo provizorní - v části vršovické radnice - „Rang-herky". Teprve uprostřed první světové války dostavěla vršovická obec novou budovu (dnešní základní škola v Kodaňské). Pamětní nápis tu dodnes připomíná školu, jejímž současným nástupcem jsme právě my. Mezitím ovšem tento vzdělávací ústav prodělal několik vývojových stádií a reforem - přes reálné gymnázium, jedenáctiletou, střední všeobecně vzdělávací školu a Sportovního gymnázia až k dnešní podobě Gymnázia.

Dnes však už naše gymnázium v Kodaňské dávno nesídlí. V roce 1961 - byla slavnostně otevřena nová budova v Přípotoční, na místě dřívějšího sportovního areálu Dělnické tělovýchovné jednoty.

Historie školy

Svědectví o vývoji našeho gymnázia podává souvislá řada maturitních výkazů od roku 1909 do současnosti a zajímavá sbírka tištěných výročních zpráv (1914-1935), kronik a almanachů, uložených v archivu naší školy.