LISTOPAD 2017

1.11. Schůzka vedení školy se zástupci tříd
2.11. DOD pro sportovní třídu – začátek v 17 hodin, školní jídelna
3.11. Bezpečná škola – dotazníkové šetření, viz harmonogram akce, učitelé dotazník on-line od 6.11.- zajišťuje: vedení školy
6.-15.11. Setkání  vedení školy se studenty a TU 4R– informace o MZ 2018, dle harmonogramu - zajišťují: Ru, Vl
 7.11. Piškvorky – oblastní kolo, uvolnění viz seznam žáků-učebna VV zajišťuje: Ht
Florbalový turnaj – uvolnění viz seznam žáků zajišťuje: Kč
Můj rok na střední škole – beseda pro 1.R s naší bývalou studentkou 1.A,D – 5.h., 1.B, C 6h.
8.11. Žákovské projekty 3.C – s podporou Multikulturního centra, koordinační schůzka o stavu rozpracovanosti a dalším postupu v projektu, v hodině ZSV zajišťují: Ru, Pk, Hr, Šlapotová MC
Beseda: Co dělá matematik? – 4.B+ 4.D - RM, zájemci ze 4.r (viz seznam), 3+4.hodina zajišťuje: Va
 9.11. Den Exkurzí – celoškolní projekt, exkurze dle harmonogramu zajišťují koordinátoři exkurzí
16.11. Termín  pro výstupy ze dne exkurzí – nástěnka, texty do školního časopisu – speciál, vyhodnocení pracovních listů… zajišťují: koordinátoři exkurzí
Výstupy pro publikaci ve školním časopise ukládejte do složky: V:\Den_exkurzí_9_11\Finalni produkty\Casopis  (viz žádaný formát), Fotografie a PowerPoint ukládejte do: V:\Den_exkurzí_9_11\Finalni produkty
20.11. Předání podkladů k čtvrtletnímu hodnocení žáků TU - do 12 hodin zajišťují: učitelé, trenéři   
22.11. Schůzka TU 1.r se ZŘŠ Ru – hodnotící za třídu, v dohodnutém čase zajišťují: TU 1.R, Ru
 23.11. Pedagogická rada a třídní schůzky za 1. čtvrtletí 2017/2018 - začátek 14:00, F1 všichni vyučující, trenéři
Schůzka rodičů s trenéry sportovních tříd 17:30, 18:00 – 19:30 třídní schůzky
Projekt Brain&Breakfast – 8:30 – 9:55, 30 zájemců napříč ročníky, host Stanislav Martinec ze společnosti KOMA Modular - odhalíme výhody modulárního stavitelství a dozvíme se třeba i příběh našeho, bronzového pavilonu na EXPU 2015 v Miláně, zájemci do 20.11. u p.Rudolfové.
 23.-25.11. Schola Pragensis 2017, stánek 106,  Kongresové centrum Praha, harmonogram služeb na stánku dle dohody se žáky a učiteli
 24.11. Filmový den CJ – školní projekt na podporu výuky jazyků, třídy 1- 4.r, 100 Kč, Cinestar Smíchov, odchod po 3.hodině  zajišťují: 2.CJ
 30.11. Angličtinář roku  - Best in English – zájemci 1. – 4.r. 9:30 – 11:00, VT1, VT2  zajišťuje: Dě, viz seznam 30 žáků
Příběhy bezpráví - studenti SD3+4, SMD4,zájemci z 3+4R 13:00 - 14:45, učebna V3p1 zajišťuje: Hr   
Beseda- Jiří Lábus, studenti SAJ3 + zájemci