Duben 2019

1.4. Schůzka vedení se zástupci tříd – 9:40 hod. -  učebna Aula
2.4. Písemná práce z 2CJ – profilová část MZ, viz rozpis, 8:50 hod.
5.4. Přednáška v anglickém jazyce, Metropolitan university
8.4. Písemná práce z Čj společná část MZ jaro 2019– viz rozpis studentů, tříd a zadavatelů, 12:00 – 14:50 hod.
Pokusy z  fyziky, 3.r
Výuka 1.B, C, D, 2.B, C, D končí 12:35 hod.
CAMP Emauzy – exkurze s přednáškou, 1A, 2A, 13:30 – 15:05      
11.4. Písemná práce z Aj společná část MZ jaro 2019– viz rozpis studentů, tříd a zadavatelů, 8:00 – 9:20 hod.
Písemná práce z Fj společná část MZ jaro 2019– viz rozpis studentů, tříd a zadavatelů, 12:30 – 13:45 hod.
Testy profesní orientace – 3.ročník zájemci, uvolnění 8.00 - 12:00 hod.
Pedagogická rada III. čtvrtletí - 14..00 hod. -Aula
Třídní schůzky – od 18:00 hodin, sportovní třídy od 17:30 hod.
 12.4. Přijímací zkoušky – 1.termín testů  M, Čj, viz rozpis zadavatelů
Celodenní program tříd viz rozpis
15.4. Přijímací zkoušky – 2.termín testů  M, Čj, viz rozpis zadavatelů
16.-24.4. Dodatečné zkoušky 4.r
18.-22.4. Velikonoční prázdniny
25.4. FOTOSYNTÉZA  - projekt 3.ročníků, celý den, aktivity dle rozpisu
 26.4. Uzavření klasifikace 4. ročníku do 12:00 hodin
29.4. Pedagogická rada 4.ročníku – 9:40, aula
30.4. Poslední zvonění 4.ročníku