Leden 2020

06.01. Zahájení vyučování po vánočních prázdninách
Schůzka vedení se zástupci tříd – 9.40 hod. - Aula
08.01. Zahájení přípravných kurzů na střední školu
09.01. Schůzka trenérů s TU a vedením školy – 9.40 hod. - Aula
13.01. Beseda s novinářem  - 13.30 – 15.00 hod., studenti MV a SE 3.ročník v hodinách semináře, + zájemci 2.ročník
13.-15.01. Pilotování CERMAT – DT Aj, Šj, Fj, Rj, Nj  – maturanti z CJ, délka testu 2 hodiny
14.01. Talentové zkoušky – do oboru Gymnázium se sport.přípravou – basket, volejbal, plavání
15.01. Talentové zkoušky – do oboru Gymnázium se sport.přípravou – atletika
16.01. Pokusy z optikyMFF UK, V Holešovičkách, 4.ročník, uvolnění 10.30 – 14.00 hod.
17.01. Dodatečné zkoušky z důvodu absence - učitel vypisuje zkoušku pro žáka v případě, že absence žáka v předmětu je vyšší než  30%,
20.-24.01. Konání dodatečných zkoušek
22.01. Školní kolo soutěže v Aj – písemná část – zájemci napříč ročníky uvolnění 4.-6,hod. - Aula
Školní kolo soutěže v Fj –uvolnění 7.-8.hod.- učebna Fj  
27.01. Uzavření klasifikace za 1.pololetí 2019/20
28.01. Pedagogická rada – klasifikace za 1. pololetí 2019/20
29.01. Pokusy z elektřina a magnetismus– MFF UK, V Holešovičkách, 3.B, uvolnění 8:45 – 12:00 hod.
30.01. Ukončení 1. pololetí roku 2019/20
31.01. Pololetní prázdniny