Listopad 2019

01.11. Výstava Umění doby Václava IV, 2.D, uvolnění 6.+7.h
04.11. Schůzka vedení se zástupci tříd– učebna Aula 9:40 hod.
4.-9.11. Zájezd Itálie,  viz seznam účastníků Edookit , 2.B,3.D, část 2.C
06.11. Divadlo v Aj - Frankenstein (NZ Live), 4R uvolnění 1-5.h.,
Cena M.Velíška, Primátorská rezidence Pha1, studenti SSs+3 žáci z 3B, uvolnění celý den
Pokusy z molekulová fyzika a termika– uvolnění 2.C 8.45 – 12.00 h, 2A+2D 10.00 -14.00 h. MFF UK
11.-18.11. Setkání vedení školy se studenty a TU 4.ročníku – informace o MZ 2020
11.11. Oblastní kolo Logické olympiády – celý den vybraní studenti
Exkurze Zpravodajství ČT, Kavčí Hory, studenti MV 3R, uvolnění od 12:00 hod.
13.11. Týden vědy a techniky – UMG, prohlídka Lb, studenti SBB, uvolnění 11:30 – 14:00 hod.
Týden vědy a techniky – přednáška ÚOCHB, SBi2+3
 14.11. Projekt Den s dějepisem Sametová revoluce, 4.ročník
Týden vědy a techniky – přednáška ÚOCHB, 3R, uvolnění 8 – 13.hod.
Týden vědy a techniky – Lb ÚOCHB, 3C, uvolnění 13 – 15 hod.
14.11. ČŠI – Testování čtenářské gramotnosti, v hodinách Inf. 1.B,1.C
15.11. ČŠI – Testování čtenářské gramotnosti, v hodinách Inf. 1.D
Divadelní představení: SVĚT NARUBY - pořad z tvorby V.Weislitzové-Lustigové+ beseda se sestrou A. Lustiga Hanou Hnátovou,Divadlo bez hranic, 1.B, C, D, uvolnění 10.00 -12:30 hod.
19.11. Beseda Jiří Lábus , studenti SAJ film v čase semináře
20.11. Pokusy z akustiky – uvolnění 3.B 8:45 – 12.00 hod, 3.A+3.D+ 3.C 10.00 -14.00 hod. MFF UK V Holešovičkách
Pedagogická rada a třídní schůzky za 1. čtvrtletí 2019/2020
Pedagogická rada začátek 14:00, Aula
Schůzka rodičů s trenéry sportovních tříd 17:30, 18:00 – 19:30 hod. třídní schůzky                      
21.11. Filmový den CJ – školní projekt na podporu výuky jazyků, třídy 1. - 4.r
26.11. Příběhy bezpráví – Měsíc filmu na školách, SDě 4.ročník
Exkurze Židovské muzeum- studenti Ssv 4.ročník
27.11. Amnesty International – Migrace a uprchlictví, SSs – aula, 13:30 – 15:00 hod.
28.-30.11. Schola Pragensis 2019, stánek 106,  Kongresové centrum Praha
29.11. Best in English – online test, napříč ročníky
30.11. Den Otevřených Dveří (sobota) – 10:00 – 12:00 hod.