KVĚTEN 2017

2.5. SMZ – DT Ma, PP Aj – viz rozpis, seznam zadavatelů  na učebny
Akce MPP – Sexuologie pro pokročilé, uč. F2, 1D 8-9:40, 1A 10 -11:45
3.5. Arnošt Lustig – devět životů, projekce+beseda, kino Světozor
4.5. SMZ – PP Rj, DT Rj – viz rozpis, seznam zadavatelů  na učebny
5.5. Multikulturní centrum – Kdo je Pražan, 3.workshop
10.5. Multikulturní centrum – Kdo je Pražan, 4.workshop
Den proti rakovině – sbírka, 20 dvojic napříč ročníky
16.5. Exkurze do chem. laboratoře PřF UK, 3D
Babiččino údolí, 2B+2D
16.5.-19.5. Ústní část MZ, třídy 4A, 4D
 17.5. Mineralogie PŘEDNÁŠKA 1.ročník
Science show Světlo a zvuk, MK Mariánské nám, 3.ročník
Akce MPP – Sexuologie pro pokročilé
Akce MPP – Závislosti on-line
18.5. Science show Světlo a zvuk, MK Mariánské nám, 2.ročník
18.-21.5. Hrádek nad Nisou – výchovně vzdělávací projekt (team building)
19.5. Beseda s psychiatrem – 3B+3C+3D
 22.5.-26.5. Ústní část MZ, třídy 4B, 4C
22.5. Představení DK pro veřejnost, divadlo U Hasičů
23.5. Exkurze do chem. laboratoře PřF UK, 2D
24.5. Larp, Škvorecký: Zbabělci, 3C, 4h workshop
Petrologie 1.ročník (1.B, 1.D)
 25.5. Petrologie 1.ročník (1.C, 1.A)
Exkurze do chem. laboratoře PřF UK, 2A
26.5. Babiččino údolí, 2A+2C
26.5.–3.6. Studentská výměna – Burela Španělsko, ubytování v rodinách
 30.5. Slavnostní předávání maturitního vysvědčení – 11.00 -14:00 Vršovický zámek
31.5. Volba profilace v 1R – volba bloků, třídní učitelé zapíší volbu H, P do seznamu třídy
P:\AKTUALNI SKOLNI rok 2016_17\Seznamy 2016_17, soubor  Třídy 2016-17.doc
Pozn. Srovnávací testy   1. – 3. ročníků – viz harmonogram:
1.r: 18.5. Zeměpis, 19.5. Český jazyk
2.r: 19.5. Biologie, 22.5. Matematika, 24.5. ZSV,
3.r: 18.5. Chemie, 22.5. Dějepis, 23.5. Fyzika