ŘÍJEN 2019

1.10. MEDIKTOP - infrmace o studiu Medicíny, zájemci 3., 4. ročník - Aula 12.40 - 13.25 hod.
2.10. Schůzka vedení školy se zástupci tříd - Aula 9.40 hod.
Pokusy z mechaniky - 1.C uvolnění 8.45 12.00 MFF UK v Holešovičkách
Vysoká škola obchodní prezentace, zájemci 3., 4.ročník - Aula 12.40 -13.25 hod.
2. - 8.10. Zápis na exkurze - elektronicky Intranet.
3.10. Schůzka trenérů atřídních učitelů - Aula 9.45 - 10.30 hod.
4.10. Charitativní běh 10.00 - 11.40 hod.
7.10. Emauzy - 2.B - uvolnění 10.55 - 11.40 hod.
10.10. Přednáška Evoluce člověka - 3.B, 3.D, SBi, SBB - Aula
14.10. Další studium na VŠ - přihlášky, výběr VŠ - 12.40 - 13.25 hod. - Aula (4.D)
Další studium na VŠ - přihlášky, výběr VŠ - 13.00 - 14.15 hod. - Aula (4.B)
15. -21.10. Logická olympáda, v hodinách RMa, VT1, VT2
16. -17.10. Zájezd Mnichov (D) a okolí
17.10. Přednáška Evoluce člověka - 3.A, 3.C, SBi, SBB - Aula
18.10. Další studium na VŠ - přihlášky, výběr VŠ - 12.40 - 13.25 hod. - Aula (4.C)
Další studium na VŠ - přihlášky, výběr VŠ - 13.00 - 14.15 hod. - Aula (4.A)
22.10. Pražský globus 11.50 - 13.25 hod. 1. - 4. ročník
Výstava Umění doby Václava IV. - část Vv - 2.B
22.10. Den otevřených dveří pro zájemce o studiu gymnázia se sportovní přípravou (od 17.00 hod.)
23.10. Planeta 3000 - 2. ročník 10.45 - 13.45 hod.
Pokusy z akustiky - 3.B, 8.00 - 10.15 hod.. MFF UK v Holešovičkách
24.10 Výstava Umění doby Václava IV. - část Vv - 2.C
29. -30.10. Podzimní prázdniny
31.10. Termín pro zveřejnění tématických okruhů a požadavků z jednotlivých předmětů pro MZ2020
Beseda o možnostech sportovního stipendia v USA, zájemci 14.20 - 15.05 hod. - učebna V3p3