Únor 2020

03.02. Schůzka vedení se zástupci tříd – 9:40 hod. aula
01.-07.02. Lyžařský kurz 2. ročník
04.02. Academic writting, GB History 18, 21st century, 3B, Metropolitan University
05.02. Orchestr FOK, Beethowen – gen.zkouška, Obecní dům, začátek 10:00 hodin - nelyžaři
06.02. JUDr. Cyril Svoboda  Právo a spravedlnost – přednáška, Aula,  13:30 -15:00 hod.
07.02. Cermat – pilotování DT Šj – 10:45- 12:40, maturanti ŠJ
10.02. Přednáška o studiu na Fakultě sociálních věd UK – absolvent školy
Školní kolo soutěže ŠJ – I.kategorie, zájemci 2.-3.ročník 13:30 – 15:30 hod.
12.02. Lékaři bez hranic – přednáška Václav Pech, přednáška o zahraničních misích
Školní kolo soutěže ŠJ – I.kategorie, zájemci 2+3.ročník 13:30 – 15:30 hod.
13.02. Biologická olympiáda – zájemci, 2. -4. hodina, učebna Biologie
14.02. Fyziklání  – soutěž, zájemci uvolnění celý den
 17.02. Biologická olympiáda – praktická část, 6.-7.hod.
20.02. Interaktivní fyzikální laboratoř - vybraní studenti 1.ročníku, MFF UK, 8.00 -12.00 hod.
21.02. Interaktivní fyzikální laboratoř – 10.00 – 14.00 hod.,  RFy 2.C
 24.-28.2. Jarní prázdniny