Leden 2018

3.1. Zahájení vyučování
7.1. Hrdličkovo muzeum člověka – 3B, 14:15, v době Lc, PřF UK Viničná 7,P2
8.1. Schůzka vedení se zástupci tříd – 9:40, učebna Video
10.1. Zahájení přípravných kurzů – obor Gymnázium všeobecné, matematika   
11.1. Talentové zkoušky – do oboru Gymnázium se sportovní přípravou    
17.1. Školní kolo soutěže v Fj –žáci z 2B, 2D, uvolnění 6+7.h, učebna Fj   
 19.1. Dodatečné zkoušky z důvodu absence - učitel vypisuje zkoušku pro žáka v případě, že absence žáka v předmětu je vyšší než  30%, učitel  písemně oznámí zákonnému zástupci žáka/žákovi čas konání a formu zkoušky(e-mail, Edookit), záznam o zkoušce učitel zapíše do interního formuláře. Formulář_komise_interni.doc, který je ke stažení na : P:\FORMULÁŘE. Vyplněné formuláře učitel předá ZŘŠ. Přehled dodatečnych zkoušek leden 2018   na V:Dodatecne_zkoušky _2018
Dodatečné zkoušky pro žáky 2C se budou konat 15 - 20.1.2018                         
 20.-26.1. Konání dodatečných zkoušek
20.-26.1. Lyžařský kurz 2C, Pec pod Sněžkou
 23.1. Školní kolo soutěže  v AJ - písemná část, viz seznam žáků ve sborovně, 6.h, uč. F1+4.A
24.1. Školní kolo soutěže v Aj – speaking, viz seznam žáků ve sborovně, uvolnění 6+7.h, F2,V3p3
 26.1. Uzavření klasifikace za 1.pololetí 2017/18
29.1.

Pedagogická rada – klasifikace za 1. pololetí 2017/18 – všichni vyučující, trenéři
Vyučování ve všech třídách končí v 13:25, začátek porady ve 14:00 hodin
Zadání a kontrola známek do SASu, nejpozději do 12 hodin 30.1.

Večerní představení Hamlet, Švandovo divadlo, 19:00, SAj 4.ročník
30.1. Výstava Ferdinand II. – 2.C, 2.B, Valdštejnská jízdárna – NG
31.1. Ukončení 1. pololetí roku 2017/18 - 5. hodinu třídnická hodina, rozdání vysvědčení, odchod ze školy
Kontrola dokumentace – třídní knihy 1. pololetí 2017/18