ČERVEN 2017

5.6. Schůzka vedení se zástupci tříd – 9:40 hod.
5.-9.6. Sportovní kurz Lhota u Mělníka třída 3.C, 3.B
12.6. Chlupáčovo muzeum HZ, 2.C v čase Lc
14.-21.6. Konání dodatečných zkoušek 1.-3.ročník
Učitel vypisuje zkoušku pro žáka v případě, že absence žáka v předmětu je vyšší než  30%, učitel  písemně oznámí zákonnému zástupci žáka/žákovi čas konání a formu zkoušky(e-mail, webnotes). Záznam o zkoušce učitel zapíše do interního formuláře Formular_komise_interni.doc, který je ke stažení na : P:\FORMULÁŘE. Vyplněné formuláře učitel předá ZŘŠ.    
16.6. Příprava sportovního dne – odevzdání soupisek na týmové soutěže  
 19.-23.6. Sportovní kurz Lhota u Mělníka třída 3.D
23.6. Harmonogram dílen Dne "Klíčových kompetencí"
23.6. Uzavření klasifikace do 12:00 hodin, uzavření docházky za 2. pololetí 
Předání odborných učeben do 14:00 hod.
27.6. Den Klíčových kompetencí- aktivity dle rozpisu od 9 – 13:00 hod.
Pedagogická rada – začátek 14:00 hod.
28.6. Sportovní den školy – akce dle harmonogramu
29.6. Den s třídním učitelem
30.6. Ukončení školního roku 2016/17
Vyhlášení nejlepšího studenta a sportovce školy
  Zahájení školního roku 2017/18 - 4.září 2017