Duben 2018

4.4. Písemná práce z Ma/ Aj, 2CJ – profilová část MZ, viz rozpis, 8:50/ 9:50 hod.
NTM – Ložiska smykového tření, 1B 9-10:30, 1A 10:30 – 12:00 hod.
4.-10.4. Studentská výměna Španělsko v Praze – týdenní program – viz rozpis, ubytování v rodinách studentů 4.D,3.D a 1.B, 2.D, uvolnění dle programu.
5.4. Dějepisná soutěž Cheb
MKC – Badatelský výzkum (Mediální obraz menšin, techniky sociologického výzkumu), cyklus workshopů 6 žáků z 3B+3D, uvolnění celý den
Schůzka trenérů a TU , 9:40 Aula
Přijímací zkoušky nanečisto, od 14:00 hodin, Aula
11.4. Písemná práce z Čj společná část MZ jaro 2017– viz rozpis studentů, tříd a zadavatelů, 12:00 – 14:50 hod.
FOTOSYNTÉZA  - projekt 3.ročníků, celý den, aktivity dle rozpisu
Přednáška Oblak (ne)známý – přednáška, 1.r (bez 1.A) 9.00 – 10:30hod. Aula
Ibsen: NORA, Divadlo Pod Palmovkou , 2.r  10:00 – 12:30hod.
Štefánikova hvězdárna – Geologie planet, 1.A+ 1.B, 12:00 – 13:30hod. 
12.4. Přijímací zkoušky – 1.termín testů  M, Čj
Celodenní program tříd viz rozpis.
16.4. Náhradní termín maturitních testů – 10:00, Aula
Přijímací zkoušky – 2.termín testů  M, Čj,
Workshop – prevence duševních chorob, 2.C+2.D, 8:00 -12:30 hod.
Film Nejtemnější hodina o Churchillovi (USA, VB) Cinestar Smíchov, 10-11:30 hod.
Přednáška České školství a jeho problematika s O.Štefflem
 17.4. Výstava Charta 77, studenti SD, v době semináře
19.4. Pedagogická rada - hodnocení  3.čtvrtletí, Aula 14:00 hod         
Třídní schůzky – od 18:00 hodin, sportovní třídy od 17:30 hod.
 25.4. Uzavření klasifikace 4. ročníku do 12:00 hodin
Pedagogická rada 4. ročníku – 15:30 hodin, Aula
30.4. Poslední zvonění, předání vysvědčení žákům 4.ročníku  max. do 2. hodiny, výuka tříd od 3. hodiny