ZÁŘÍ OD 18.9.

18.9. Zahájení výuky nepovinných předmětů
21.9. Pracovní porada – 15:30, učebna F1
26.9. Evropský den jazyků – film v aj Móda v komunismu, Polský institut.
27.9. Planeta Země – Brazílie, kino Světozor 11:45, 2.ročník, odchod po 3.h, návrat na 7.h
30.9. Termín pro žádosti o uvolnění z TV      
Vypsání témat seminárních prací z kmenových a volitelných předmětů pro studenty 4. ročníků (výběr tématu studenty do 13.10, odevzdání práce nejpozději do 28.2. 2018). Nabídka umístěna na intranetu včetně kritérií pro hodnocení práce (za předmět, PK)V:\Seminární práce 2017-18