Březen 2020

02.03. Schůzka vedení se zástupci tříd – 9:40 hod. aula
05.03. Festival Jeden svět – kino Světozor, 9:15 hod., Děti z mizejícího ostrova+ Mezi odpady, 3.B, C, D
05.03. Ples školy - Lucerna, 19:00 hod.
06.03. Ředitelské volno
Šablony II a ŠAP, setkání učitelů, aula, schůze PK
09.03 - 13.03. Předmaturitní písemky dle harmonogramu, 4.ročník
 09.03. Festival Jeden svět – kino Lucerna, 11:30, Děti z mizejícího ostrova+ Mezi odpady, 3A,
 11.03. Festival Jeden svět – kino Lucerna, 11:30, Mai Khoi and The Dissidents, 2.B, C, D
Bezpečnost státu – přednáška T.Pojara, diplomat a prorektor Cevro, SSs, 13:30 – 15:00 hod.
 12.03. Festival Jeden svět – kino Atlas, 10:45, Lepší profil , 1.A, B, C
 13.03. Festival Jeden svět – kino Lucerna, 11:30, Lepší profil, uvolnění 4 – 6.h., 1.D,
Festival Jeden svět – kino Lucerna, 9:00, Pro Samu, uvol. 1 – 3.h. 4.B, SAj3R
Matematický náboj – 5 studentů, uvolnění celý den
17.03. Dny Kanady – film, 3.r, Městská knihovna, uvolnění 2-8.h, zač. 10:00 h
18.03. Soutěž ŠJ – II. kategorie, 1.část– SŠj 4.r, 13:30 – 15:00 hod.
Pokusy z fyziky – molekulová fyzika a termika, 2.B,
Přednáška Lukáš "Lukefry" Fritscher, youtuber -SSs 13:30 – 15:00 hod. 
Dolní Břežany – Lasery, seminář PvS, zájemci z 3B,
19.03. Soutěž ŠJ – II. kategorie, 2.část– SŠj 4.r, 13:30 – 15:00 hod.
 20.03. Matematický klokan – zájemci napříč ročníky, 10-11:40 hod.
16.3. - 22.03. Týden mozku - program AV ČR
29.3. - 05.04. Studentská výměna – Španělsko v Praze, 15+3 studenti, ubytování v host. rodinách,
 25.03. Studentská konference – cizí jazyky, koordinátor J.Dufková, 13:30 – 15:00 Aula
Dějepisná soutěž Cheb – výběr 3 studenti, uvolnění celý den
25.3. -29.03. Soustředění atletů
31.03. Termín pro odevzdání Seznamu literatury k ÚČ SMZ řediteli školy
Termín pro odevzdání maturitní práce z VV řediteli školy
Jmenování MK pro MZ Jaro 2020