Tělesná výchova

10.02 2022 | Předměty

Tělesná výchova ve škole plní primární funkci rozvoje tělesné výchovy v rámci strategického systému tělesné kultury. Obsah v oblasti výchovně-vzdělávací práce v tělesné výchově se váže i s obsahem jiných vzdělávacích předmětů, zejména s biologií, chemií a se základy společenských věd.

Předmět tělesná výchova integruje i vybrané tématické okruhy průřezového tématu: osobnostní a sociální výchova (RVP pro gymnaziální vzdělávání).Tělesná výchova je povinný předmět v 1.až 4.ročníku, integrovaný s oborem Výchova ke zdraví.

V tělesné výchově jako ve výchovném předmětu dominují formativní cíle, tj. všestranný a harmonický tělesný a funkční rozvoj, rozvoj základních pohybových vlastností, tělesná zdatnost, zdraví, chování a mravní vlastnosti. Tyto cíle vytvářejí jednotu s informativními cíly, tj. osvojování pohybových dovedností a vědomostí. V motorickém učení a činnosti rozvíjí student vnímání, představivost, paměť, schopnost se rychle rozhodnout, anticipovat a řešit zadané situační strategie.   

školní rok 2021-22

POPRASK - DÍVKY basket, jasné vítězství