Matematika

01.01 2022 | Předměty

Vyučovací předmět matematika vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Matematika a její aplikace v RVP GV.

Matematika rozvíjí především logické myšlení, ale také paměť. Napomáhá rozvoji abstraktního a  analytického myšlení, vede ke srozumitelné a věcné argumentaci. Učí pamatovat si pouze nejpotřebnější informace a vše ostatní si odvodit. Neméně  významným aspektem je rozvoj geometrické představivosti, jak v rovině, tak v prostoru.

Těžiště výuky spočívá v aktivním osvojení strategie řešení úloh a problémů, v ovládnutí nástrojů potřebných pro vysokoškolské studium i pro běžný život, v pěstování schopnosti aplikace. Během  studia si žáci uvědomují, že matematika nachází uplatnění ve všech oborech lidské činnosti, nejvíce však v informatice, fyzice, technice a ekonomii. Výuka matematiky zohledňuje aktuální rozvoj výpočetní techniky.

        

Předmět se vyučuje se čtyřhodinovou dotací v každém ročníku. Od druhého ročníku si studenti volí humanitní či přírodovědný blok a dochází k hodinovému posílení matematiky v případě přírodovědného bloku.

Výuka matematiky jinak