Základy společenských věd

01.01 2022 | Předměty

Předmět ZSV v sobě obsahuje obor základy společenských věd, který se částečně integruje do předmětu dějepis..

V předmětu Základy společenských věd vedeme žáka k tomu, aby znal základní pojmy z oboru práva, ekonomie, politologie, sociologie, psychologie a filosofie a dokázal nalézt a chápat souvislosti a vztahy mezi těmito společenskými vědami a filosofií.

Cílem výuky je rozvíjet v žácích schopnost uplatnit své teoretické znalosti v praxi každodenního života občana v demokratické tržní společnosti. Důraz je také kladen na rozvíjení schopností umět si poradit v náročných životních situací a orientovat se ve světě na počátku 21.století a v jeho problémech.

Akce a projekty ve šk.r. 2016 - 17

Setkání se zajímavými lidmi a odborníky z praxe 30.1.2017

Akce a projekty ve šk.r. 2015 - 16

Přednáška Andor Šándor 26.1.2016

Exkurze Vazební věznice Pankrác

Akce a projekty ve šk.r. 2014 - 15

Projekt "Sametová 1989" (říjen 2014)

Exkurze do Strakovy akademie (říjen 2014)

Akce a projekty ve šk.r. 2013 - 14

Výsledky studentských voleb do EP

Duševní poruchy - přednáška AVČR

Studentská konference OSN

Beseda se Stanislavem Motlem

Návštěva Poslanecké sněmovny parlamentu ČR

Beseda s Helenou a Ivanem Klímovými

Výstava Vikýře PLAY v Malostranské besedě