Dějepis

15.02 2022 | Předměty

Dějepis v sobě obsahuje obor dějepis ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost a zároveň se do něj integrují další průřezové oblasti: Osobnostní a sociální výchova, VMEGS, Enviromentální výchova, Mediální výchova a Multikulturní výchova.

Předmět dějepisu se snaží o vysvětlení základních pojmů a historických procesů a vede žáka k jejich správnému pochopení a přesnému používání a zároveň k tomu, aby v nich nalézal souvislosti a poučení. Žák se vede k samostatnému logickému myšlení a ke schopnosti nalézání vztahů mezi jednotlivými historickými událostmi a procesy.

V předmětu dějepis seznamujeme žáky  s vývojem lidské civilizace na všech kontinentech, s důrazem na Evropu a evropský kontext, v období od pravěku až po nejmodernější dějiny.

školní rok 2021-22

Kutná hora - září 2021

Archiv akcí

Řím 2019

 Beseda s účastníky totálního nasazení za II. světové války

 Beseda "Poslední Přemyslovci" - přednášející prof. PhDr. K. Charvátová, CSc.

My a oni

Příběhy bezpráví 2014

Holocaust 2014

Holocaust v dokumentech

Příběhy bezpráví - beseda 12.11.2013

"Růže pro Nickyho"  Nicholas Winton - 105 let