Výsledky talentových zkoušek

15.03 2021 | Aktuality

Konečné výsledky talentových zkoušek ze dne 11.3.2021 - včetně náhradních termínů talentových zkoušek.

Talentové zkoušky do oboru vzdělání 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou ze dne 11.3.2021.

Výsledky talentových zkoušek dle jednotlivých kmenových sportů oboru Gymnázium se sportovní přípravou:
ATLETIKA včetně náhradních TZ 30.3.2021
BASKETBAL včetně náhradních TZ 29.3.2021
PLAVÁNÍ
VOLEJBAL včetně náhradních TZ 18.3.2021

Uchazečům talentových zkoušek bude odesláno sdělení o úspěšnosti / neúspěšnosti u talentových zkoušek.

Děkujeme všem uchazečům za obdivuhodný přístup k talentové zkoušce v této nepříznivé, mimořádné epidemiologické situaci, ve které se nacházíme. Všichni zasluhují velkou pochvalu.

Upozornění:
1) Ti uchazeči, kteří nebyli úspěšní u talentové zkoušky do oboru vzdělání 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou přijímací řízení do oboru 79-42-K/41 na naši škole pro ně končí.

2) Připomínáme že uchazeč, který se v prvním kole přijímacího řízení hlásil na obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou a nebyl úspěšný u talentové zkoušky, koná na Gymnáziu Přípotoční jednotnou přijímací zkoušku z matematiky a českého jazyka. Výsledky jednotné přijímací zkoušky budou odeslány centrálním systémem (CERMAT) školám, do jejichž oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou se uchazeč přihlásil do 1.3.2021.
Přejeme všem uchazečům hodně úspěchů, štěstí a zdraví při přijímacím řízení na střední školy.

Počet uchazečů na talentových zkouškách dne 11.3.2021.

Sport Počet celkem
Úspěšné vykonání TZ Orientační počet přijímaných uchazečů
ATLETIKA 37 19 7
BASKETBAL 34 14 10
PLAVÁNÍ 16 11 5
VOLEJBAL 22 1O 8
CELKEM 109 54 30