Konečné výsledky PZ pro šk.r.2019/20

28.04 2019 | Aktuality

Konečné výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Výsledky oboru:
Gymnázium 79-41-K/41

Výsledky oboru:
Gymnázium se sportovní přípravou 79-42-K/41
Atletika
Basketbal
Plavání
Volejbal

Poznámka:
 Odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne následujícího po dni zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, uchazeč potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na gymnáziu.

Neodevzdáním zápisového lístku v řádném termínu se uchazeč vzdává práva být přijat za žáka školy.

Žádáme uchazeče a jejich zákonné zástupce, aby svá rozhodnutí studovat na gymnáziu Přípotoční učinili v co nejkratším možném termínu a dali tak možnost dalším uchazečům k přijetí na naši školu. 

Děkujeme.