Výsledky PZ pro šk.r.2017-18

02.05 2017 | Aktuality

Výsledky přijímacích zkoušek pro školní rok 2017/18 - jsou konečné.

 

Zveřejňujeme předběžné výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2017-18. Výsledky jsou již konečné.

OBOR: GYMNÁZIUM 79-41-K/41
Výsledky oboru gymnázium 79-41-K/41

Kritéria přijímacího řízení do oboru studia 79-41-K/41 pro šk.r. 2017/18

OBOR: GYMNÁZIUM se sportovní přípravou 79-42K/41
Výsledky oboru gymnázium se sportovní přípravou 79-42-K/41

Kritéria přijímacího řízení do oboru studia 79-42-K/41 pro šk.r. 2017/18

 

Odkaz na portál pro zpřístupnění testových zadání
Na níže uvedeném odkazu zadá uchazeč své příjmení a rodné číslo a na základě této autentizace mu budou zpřístupněna ta zadání didaktických testů, které konal. To znamená, že touto cestou nebudou zadání dostupná uchazečům, kteří nedisponují rodným číslem. Testová zadání jsou vytvořena jako fotokopie testů, které uchazeči obdrželi při zkoušce v listinné podobě doplněná o příslušný klíč správného řešení.
https://vpz.cermat.cz/testy/

Možnost nahlédnutí a vyjádření se k podkladům rozhodnutí

V souladu s § 36 a §38 zákona č.500/2004 Sb. (Správní řád) ve znění pozdějších předpisů, mají účastníci před vydáním rozhodnutí možnost nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Z tohoto důvodu bude dne 2.5. od 11.00 do 16.00 hod. a dne 3.5.2017 od 7.30 do 13.00 hod. v budově gymnázia umožněno zákonným zástupcům nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
Konečné výsledky přijatých a nepřijatých uchazečů budou zveřejněny v úterý 2.5. ve 12.30 hod.