Cíle školy

Cílem je vytvořit pro žáky takové vzdělávací, výchovné i materiální podmínky, aby mohli rozvíjet své studijní předpoklady. 

Čtyřletý vzdělávací program na gymnáziu má všeobecné zaměření. Škola připravuje žáky především k dalšímu studiu na vysoké škole. Nezadbatelné je i budování pozitivního vztahu ke vzdělávání jako základní podmínce pro celoživotní vzdělání. Předpokládáme proto, že absolventi budou i ve svém profesním životě konfrontováni s novými poznatky a neustálé vzdělávání bude součástí jejich pracovní náplně. 

Motto

NESTAČÍ ZNÁT, VĚDOMOSTI MUSÍME I POUŽÍVAT. 
Johann Wolfgang GOETHE

J.W.Goethe

Výsledky anket

Výsledky anket nejlepší student, nejlepší sportovec školy

Fakultní škola UK

Naší škole byl příznán titul "Fakultní škola Přírodvědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze"

Osvědčení