Celoroční plán 2016/17

01. 09. 2016 Zahájení školního roku 2016/17 v 8.00 hod.
01. 09.– 06. 09. 2016 Maturita PODZIM 2016 -- Písemné zkoušky a didaktické testy – státní části maturity (místo konání: SZŠ, Ruská 91, Praha 10)
12. 09. - 13.09. 2016
Ústní zkoušky společné a profilové části - šk.r. 2015/16
19. 09. - 23.09. 2016 Seznamovací kurz 1. ročníků: 19. -21.9. - 1.A, 1.B; 21. - 23.9. - 1.C, 1.D
22. 09. 2016 Pracovní porada
07. 10. 2016 Charitativní běh
25. 10. 2016 Den otevřených dveří – pro sportovní třídu od 17.00 hod.
26. 10. - 27. 10. 2016 Podzimní prázdniny
09.11.2016 Den „Exkurzí“
24. 11. 2016 Pedagogická rada a třídní schůzky za 1. čtvrtletí 2016/17
03. 12. 2016 Den otevřených dveří – pro třídy všeobecné
22. 12. 2016 "Školní vánoce"
23. 12.2016 – 02. 01. 2017 Vánoční prázdniny
12. 01. 2017   Talentové zkoušky – do oboru Gymnázium se sportovní přípravou
18. 01. 2017
Zahájení přípravných kurzů - pro třídy všeobecné i sportovní
27. 01. 2017 Uzavření klasifikace za I. pololetí
30. 01. 2017 Pedagogická rada - klasifikace za I. pololetí šk.r. 2016/17
28. 01. 2017 Ukončení I. pololetí školního roku 2016/17
03. 02. 2017 Pololetní prázdniny
06. 02. - 12.02.2017 Jarní prázdniny
21. 02. 2017 MATURITNÍ PLES  LUCERNA
Březen 2017 Studentská konference
30. 03. 2017 Pracovní porada
01. 04. – 10. 04. 2017 Písemné zkoušky profilové části maturity
11. 04. 2017 Písemná práce státní části maturity z Čj
13. 04. - 14. 04. 2017 Velikonoční prázdniny
12. 04. 2017
Přijímací zkoušky do oboru Gymnázium a Gymnázium se sportovní přípravou
19. 04. 2017 Přijímací zkoušky do oboru Gymnázium a Gymnázium se sportovní přípravou
20. 04. 2017 Pedagogická rada a třídní schůzky za 3. čtvrtletí 2016/17
02. 05. 15. 05. 2017 Didaktické testy a písemné práce státní části maturity šk.r. 2016/17
16. 05. - 19.05. 2017 Ústní zkoušky společné a profilové části maturity šk.r. 2016/17
22.05. - 26.05. 2017 Ústní zkoušky společné a profilové části maturity šk.r. 2016/17
1.06. 2017 Slavnostní předání maturitního vysvědčení
Červen 2017
Srovnávací testy 1. – 3. ročník
23. 06. 2017 Uzavření klasifikace pro 1. - 3. ročník za II. pololetí
27. 06. 2017 Den „ Klíčových kompetencí“
27. 06. 2017 Pedagogická rada - uzavření šk.r. 2016/17
28. 06. 2017 Sportovní den školy. Vyhlášení nejlepšího studenta a sportovce školy
29. 06. 2017 Den s třídním učitelem
30. 06. 2017 Ukončení vyučování školního roku 2016/17