Celoroční plán pro šk.r. 2018/19

03. 09. 2018 Zahájení školního roku 2018/19 v 8.00 hod.
03. 09. - 07. 09. 2018 Maturita PODZIM 2018 -- Písemné zkoušky a didaktické testy – státní části maturity (místo konání: OA, Heroldovy sady, Praha 10)
03. 09. - 07.09. 2018 Seznamovací kurz 1. ročníků
11. 09. 2018
Ústní zkoušky společné a profilové části - šk.r. 2017/18
20. 09. 2018 Pracovní porada
Říjen 2018
Charitativní běh (bude upřesněno)
23. 10. 2018 Den otevřených dveří – pro sportovní třídu od 17.00 hod.
29. 10. - 30. 10. 2018 Podzimní prázdniny
Listopad 2018
Den „Exkurzí“ (bude upřesněno)
22. 11. - 24. 11. 2018 Schola Pragensis
22. 11. 2018 Pedagogická rada a třídní schůzky za 1. čtvrtletí 2018/19
01. 12. 2018 Den otevřených dveří – pro třídy všeobecné (1.12.-sobota)
21. 12. 2018 "Školní vánoce"
22. 12. 2018 – 02. 01. 2019 Vánoční prázdniny
10. 01. 2019   Talentové zkoušky – do oboru Gymnázium se sportovní přípravou
09. 01. 2019
Zahájení přípravných kurzů - pro třídy všeobecné i sportovní
28. 01. 2019 Uzavření klasifikace za I. pololetí
29. 01. 2019 Pedagogická rada - klasifikace za I. pololetí šk.r. 2018/19
31. 01. 2019 Ukončení I. pololetí školního roku 2018/19
01. 02. 2019 Pololetní prázdniny
18. 02. - 24.02.2019 Jarní prázdniny
06. 03. 2019 MATURITNÍ PLES  LUCERNA
Březen 2019 Studentská konference
14. 03. 2019 Pracovní porada
03. 04. – 05. 04. 2019 Písemné zkoušky profilové části maturity
11. 04. 2019 Pedagogická rada a třídní schůzky za 3. čtvrtletí 2018/19
Duben 2019
Písemná práce státní části maturity z Čj (bude upřesněno)
12. 04., 15. 04. 2019
Přijímací zkoušky pro šk.r. 2019/20
18. 04. 2019 Velikonoční prázdniny
02. 05. 15. 05. 2019 Didaktické testy a písemné práce státní části maturity šk.r. 2018/19
16. 05. - 31.05. 2019 Ústní zkoušky společné a profilové části maturity šk.r. 2018/19
1.06. - 06.06. 2019 Slavnostní předání maturitního vysvědčení
Červen 2019
Srovnávací testy 1. – 3. ročník
24. 06. 2019 Uzavření klasifikace pro 1. - 3. ročník za II. pololetí
25. 06. 2019 Den „ Klíčových kompetencí“
25. 06. 2019 Pedagogická rada - uzavření šk.r. 2018/19
26. 06. 2019 Sportovní den školy
27. 06. 2019 Den s třídním učitelem
28. 06. 2019 Ukončení vyučování školního roku 2018/19